Deliklerin önceden delinmesi oksijen kesim işleminin patlatmadan önce başlayabilir. Buna aynı zamanda kenardan başlama işlemi denir. Önceden delinerek elde edilen bu boşluktan dolayı oksijen kesimde cüruf malzemenin dibine akar.

Keza bu işlemde patlatma da kullanılabilir fakat patlatma işlemi başlangıcında sıvı cüruf aşağıya akamaz, volkanik tesir yaratarak cüruf etrafa sıçrar ve kesilen bölgenin üstünde kalır.

Bu makalede oksijenle kesim öncesi ön delme uygulamalarının mantıklı olduğunu ve hız ile otomasyonda gelişmelere nasıl sebep olduğunu anlatacak ve uygulamalara değineceğiz. Kenardan besleme ve patlatma işlemleri terimleri bu makalede iki farklı işlemler olarak kullanılır.

Hız- Gece veya haftasonu süresinde insansız olarak deliklere ön delme uygulayarak zaman tasarrufu sağlar

80 MM’de KENARDAN BAŞLAMA İLE PATLATMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

“Ön delme daima daha fazla zaman gerektirir ve benim verimimi azaltır mı ? İyi soru, birçok şeye bağlıdır. Eğer insansız olarak gece veya hafta sonu vardiyalarında çalışma imkanın var ise o zaman malzemenin kalınlığına bakmaksızın zaman perspektifi açısından ön delme daima zaman tasarrufu sağlar. V310, V320 veya V325 gibi CNC Plaka İşleme tezgahları kullanılarak delme işlemler fabrikanızda gece veya hafta sonu gerçekleştirilebilir.

İyi bir örnek şudur ki ortalama 30-100 mm, kalınlığındaki malzemelerde deliklerin ön delinmeyi ve patlatılması karşılaştırıldığında patlatmaya nazaran kenardan başlayarak yapılan kesimde beher başlangıçta tasarruf edilen zaman kolaylıkla 10 saniyedir. (videoya bakın) küçük parçalardan ibaret iç içe yerleştirilmiş kesimlerde parçaların sayısına bağlı olarak ön delinmeleri yapılmış kenardan başlayarak yapılan işlemler bir kaç dakikadan yarım saate kadar zaman kazandırır. 80 mm kalınlığındaki parçanın kenardan başlayarak kesme ile patlatma işlemleri arasındaki zaman karşılaştırılmasını kontrol et.

V310 | Delme ve Kesme

V310 2

V325 | Delme ve Kesme

V325

V320 | Delme ve Kesme

V320

Tabii ki gece vardiyası veya hafta sonu vardiyası imalat ile doldurulmuş ise aklınızda tutmanız gerekir ki daha ince çelik (yaklaşık 30mm/1.25”) kadar malzemelerde oksijen torcu ile patlatmaya nazaran önceden delme çok daha fazla zaman alacaktır. Bu kalınlığın üzerinde, ön delme ile patlatma arasındaki fark ihmal edilebilir.

80 mm’de kenardan başlama (önceden delme zamanı dahil) ile patlatma karşılaştırılması


Automation

Eğer işlem listenizden patlatmayı kaldırırsanız operator tarafından manuel oksijen gerektiren daha az bilinmeyenli daha otomatikleşmiş kesme işlemi ortaya çıkabilir.

Oksijen kesimde kenardan başlama durumunda sıvı cüruf plakanın aşağısına doğru yol bulabilir ki böylece cürufun yukarı sıçramaması sağlanır. Bu cürufun torca doğru geri sıçramaması riski olmaksızın iki avantaj yaratır. Birincisi yükseklik kontrolü güvenilir şekilde kullanılmaya devam eder çünkü cüruf yukarı doğru sıçramaz ve yükseklik konrtol şapkasının zarar görme riski yoktur. Keza kenardan başlama oksijen kesme işlemindeki istikrarlı olması demektir.

Oksijen ile patlatmada kesilecek plaka ısındıkça iç içe parçaların ön ısıtma süreleri önemli şekilde değişir ki onun için operatörler patlatma öncesi hassas ayar yapmak için ön ısıtma işleminde sık sık müdahale ederler. Bu işlemi ortadan kaldırmak patlatmayı önemli ölçüde etkiler demek tezgahta insansız çalışma vardiyalarının olabilmesi ve aynı zamanda imalat maliyetlerin azaltılması demektir.  

Beher parçada maliyetlerin azaltılması

Daha kalın malzemelerde oksijenle kesme için patlatılması elimine etmek iç içe yerleştirilmiş kesim programlarında parçalar arasındaki mesafeleri azaltmak demektir. Patlatmada daha uzun giriş gerekir zira ilk parçanın girişi malzemenin içini oyma için kullanılır ve erimiş cürufu torç hareketinin ters yönünde çukurdan yukarıya doğru atılması sağlanır. Patlatma sırasında torcu ileriye doğru hareket ettirmek ile cürufun doğrudan torca sıçraması ve oksijen kesme işleminin durması engellenir. Girişler belirli asgari boylarda olmalıdır ki böylece kesim programına başlamadan önce torcun parçanın tamamının patlatılmasına müsaade edilsin.

Erimiş cürufun aşağıya doğru püskürtülebilmesi ve girişin daha kısa olabilmesi ve iç içe yerleştirilmiş kesilecek parçaların birbirlerine daha yakın olması durumunda patlatmayı ön delme ile karşılaştırır. Önceden delinmiş delik delme uygulanır ise daha fazla parça iç içe yerleştirilebilir ve erimiş malzeme plakanın altından akar. Bu durum daha az malzeme kullanılması , daha verimli iç içe yerleştirme ve daha büyük ölçüde malzeme kullanımı demektir.

lead ins website

Malzemenin kalın olması, iç içe yerleştirilmiş kesilecek parçaların aralarında arttırılmış boşluk bırakılması dezavantajını yaratır. Malzeme maliyeti beher parçanın öncelikle maliyetini tanımlarken önceden delme ve kenardan başlama patlatma için gerekli giriş mesafesi ile karşılaştırıldığında imalat maliyetlerini azaltır.

Eğer küçük dikdörtgen parçalar imal ediyorsanız maliyet tasarrufu senelik olarak binlerce maliyet tasarrufu ve beher kesimden çok daha fazla parça elde etmek demektir. Önceden delme ve girişin azaltılması daha fazla parça kesimi demek olup işleyeceğinin daha küçük parçalarda (tek ham plakadan daha fazla parça kesmek demektir) önceden delinerek başlanan delik kesimlerinde daha büyük maliyet tasarrufları demektir. Keza, kalın malzemeler daha ince malzemelere göre önceden maliyet tasarrufu getirir ki fark o kadar öncelikli değildir.  

Sarf malzeme maliyetleri

“Önceden delme daha pahalı değilmidir?” Yine bu büyük bir soru olup patlatma ile karşılaştırıldığında karbür uçlara kesinlikle aşınma problemini ilave eder dolayısıyla bu sarf malzemelerin maliyetlerini arttırır.

Fakat, bu maliyetlerin hepsini tartmak önemlidir zira patlatma yerine önceden delme ile önlenen riskler olabilir. İmalatta patlatmayı kullanmamak ile cürufun yukarı sıçraması ve diğer sarf malzemelerin zarar görmesi engellenir. Artı, otomasyonun faydaları ve verimden dolayı bir sene süresince değiştirmeye ihtiyacın olacak karbür uçların kolayca telafisi yapılır. Tezgah otomatik olarak işlemini yaparken başka işler yapabilen operatörler ile imalatının uygulamasına göre, önceden delme ile kenardan besleme işinizde para tasarrufu sağlayabilir. Voortman plaka işleme tezgahları ile kalınlık ne olursa olsun patlatma veya önceden delmeyi seçmede serbestsiniz.

Oksijen ile önceden delme imalatınıza uyarmı diye merak ediyoruz ? Bugün bizlerle temasa geçin.

 

Bizlerle bugün temasa geçin

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman