Plazma markalama ve oyma (+)

Plazma ile markalama yüzeyde renk değişimi yaratır ve küçük miktarda malzemeyi buharlaştırır. Oyma (+) daha yüksek amperajda yapılır ve malzemenin içine daha derin olarak nüfuz eder. Plazma markalama ve oyma (+) nın avantajı aynı plazma ünitesi ile yapılabilmesidir.

Plazma markalama için plazma ünitesi en iyi planlanan markalama neticeleri için otomatik olarak Argon gazını besler. Markalama amperi görünebilirliği ayarlamak için arttırılabilir veya azaltılabilir. Arttırılmış amper ile markalanan yerler kumlama, galvanizleme ve boyadan sonar da görülebilir. Markalama hızları markalama derinliğine bağlı olup 7,5 m/dak (24-1/2 ft/dak)’e kadardır ve normal olarak 0.4 milimetre derinliğinde iz bırakması demektir.

Plazma ile oyma(+) plazma ile markalama göre daha derin izler bırakır çünkü oyma (+) basınçlı hava veya azot ile gerçekleştirilir. Daha derin iz bırakmanın yanında oymanın diğer avantajları Argon gazı, gaz değişimi ve gaz beslemesi gerekmediğinden daha az sarf malzemesi harcanmasındandır.

 

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman