Yüksek seviyede otomasyon

TrueVolt

TrueVolt, elektrot aşınması ile ilgili ark voltajını düzeltir. Torç malzemeyi derinlemesine inceler ve elektrot aşınmasını düzeltmek için tam aynı noktada ark voltajını ölçer. Araştırılan değer kesim sırasında doğru yüksekliğin korunması için referans noktası olur.

Böylece, ark voltajı için yazılımdaki standart değerler değil, sarf malzemesi aşınmasına esas olan bir değişken temel alınır. Sarf malzemelerinin ana kullanım ömrü sırasında sabit bir kesim kalitesi garanti edilir. Elektrot neredeyse tamamen aşındığında bile torç yüksekliği aynı kaldığından sarf malzemesi ömrü de maksimize edilir. TrueVolt sayesinde operatörün eylemleri azalarak insan hatası en aza indirilir.

Faz 1’de torç İlk Yükseklik Algılama (IHS) ile plaka yüksekliğini ölçer ve delme noktasına hareket ettirir. Faz 2’de plaka patlatılarak delinir ve torç hareket etmeye (kesmeye) başlar. Önceden belirlenen örnek noktasında (IHS noktası) bir ark voltajı örneği alınır. Bu örnek kesimin kalanında izlenecek referans ark voltajını belirler.

İlk Yükseklik Algılaması (IHS) ve delme noktasına hareket (Faz 1)

Plaka patlatılarak delinir ve torç hareket etmeye (kesmeye) başlar (Faz 2)

Otomatik kaynak ağzı açma kalibrasyonu

VACAM’daki otomatik kaynak ağzı açma kalibrasyonu özelliğiyle yazılım, torç çarpışmasının yol açtığı her türlü mekanik hatayı telafi eder. Mükemmel bir eğimli ürün kesmek için bu telafiler gereklidir. Otomatik eğim kalibrasyonu özelliği kendi geliştirdiğimiz VACAM yazılımının standart özelliğidir. Düzeltmeler yazılım tarafından otomatik hesaplanır. Hiçbir operatör bilgisi veya işlemi gerekmediğinden insan hataları ortadan kaldırılır.

SigmaNEST ile otomatik nesting ve NC-programlama

Malzeme optimizasyonu ve kesim verimini arttırmak için kendi plaka kesme tezgahları için geliştirilmiş nesting motoru SigmaNest-i sunar. Geliştirilmiş nesting çözüm yolları kesim çevrim sürelerini optimize ederken daha iyi parça verimi garanti ederek malzemenin azami kulanımı sağlar. SigmaNEST içindeki güçlü otomatik çözüm yolları malzeme ıskartasını minimize eder. Plaka kesme tezgahı için NC-yörüngesi müşterinin tercihlerine göre otomatik olarak yaratılır. Plakalar otomatik kesilir ve artık parçalar otomatik olarak kütüphanede saklanır ve daha sonra istenildiğinde kullanılabilir.

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman