Yüksek seviyede otomasyon

Otomatik içeri ve dışarı besleme

Butona bas ve komple işlemi başlat

VACAM işletme sisteminizin işlenecekler listesine DSTV veya DSTV+ (komple yerleştirme yapılmış) dosyaları ve (isteğe bağlı) yanal taşıyıcılara işlenecek malzemeyi yükledikten sonra, tezgah düğmeye tek basışta çalıştırılabilir. Bunun ardından, operatörün bitmiş ürünleri dışarı besleme yanal taşıyıcılarından boşaltmanın dışında üretim sürecine yardımcı olmak için yapması gereken bir şey yoktur. Yani, V704 yerleşim işaretleme tezgahı hattın en önündeyse çapraz konveyöre yüklemek ve doğru üretim verilerini seçmek için yalnızca tek bir operatör gerekir. İlave olarak, V704 yerleşim işaretleme tezgahı V630 kiriş delme tezgahının hemen arkasına yerleştirildiğinde hiçbir operatöre ihtiyaç olmaz. Çünkü hem kiriş hem de veriler Voortman V704’e otomatik gönderilir.

Tam otomatik profil taşıma

Profilleri, ruleli içeri besleme konveyörü ve rulelii dışarı besleme konveyörüne taşımak için mekanik veya çift etkili sürükleme tırmıkları kullanılır. Sürükleme tırmıklarındaki algılayıcılar VACAM profillerin işletme yazılımında programlanmış şekilde dik yanal konveyörlerden ruleli içeri besleme konveyörlerine ve tezgaha otomatik nakliyesini sağlar. Seçilen ürünler daha sonra ticari boylara göre otomatik olarak üretilecektir. İşlemden sonra, sürükleme tırmıkları profili algılar ve bitmiş ürünü dışarı beslemeyi gerçekleştiren dik yanal taşıyıcıların üzerine aktarır. Dik yanal taşıyıcılar birden fazla profili taşımaya yetecek kadar uzun olup kayda değer bir süre zarfında makinenin kendi başına çalışmasına izin verir.

Gürültünün azaltılması

Dik yanal taşıyıcılar çift poliamid şeritlerle donatılmış olup bunlar profil taşıyıcıların üzerinde nakledildiğinde gürültüyü azaltır.

Çoklu Sistem Entegrasyon ile daha fazla kapasite

Diğer tüm tezgahlar gibi Voortman V704 de VACAM kontrol yazılımı ile teslim edilir; bu bütün tezgahların “aynı dili” konuştuğu anlamına gelir. Bu avantaj aşağıdaki düzenlemede görüldüğü üzere iki veya daha fazla tezgaha entegre etmek için kullanılır ve sanal olarak Çoklu Sistem Entegrasyonu (MSI) adı verilen tek bir üretim hattı oluşturulur. VACAM devamlı olarak tüm malzemelerin izini takip eder ve tezgahlar operatörün müdahalesine gerek kalmadan hangi uzunluktaki işlenecek malzemenin veya parçanın tezgaha girdiğini bilir.

 

Yukarıda gösterildiği üzere bölünmüş konfigürasyonda Voortman V630 kiriş delme tezgahı ile Voortman V704 kiriş işaretleme tezgahı yerleşimi. Bu sayede kirişler aynı anda işlenir ve bekleme süresi asgariye düşürüldüğünden işleme hızı iki katına çıkar.

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman