Terug

Privacyverklaring

Voortman Steel Machinery B.V. hecht grote waarde aan uw privacy en besteedt de grootste zorg aan de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Scroll

Privacyverklaring van Voortman Steel Machinery B.V.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op zowel de online als offline verzameling van persoonsgegevens tijdens uw interacties met Voortman Steel Machinery B.V. Denk hierbij aan verzameling van uw gegevens wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze producten of diensten, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, een contactformulier of offerteformulier invult, contact hebt met onze klantenservice en / of parts & consumables heeft, enzovoort.

Deze privacyverklaring geldt ook voor Voortman gerelateerde content zijnde advertenties van producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie.

Doel van dataverzameling

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • Om met u of uw bedrijf een overeenkomst aan te kunnen gaan.
  • Voor servicedoeleinden: om u gepersonaliseerde services te kunnen bieden door contact met u op te nemen en het beantwoorden van vragen die u gesteld heeft via onze support, parts & consumables en customer service afdeling.
  • Voor ontwikkeldoeleinden: om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.
  • Voor marketingdoeleinden: naast de website als middel om u te informeren, gebruiken wij uw gegevens ook voor het verzenden van e-mails die zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en interesses en het versturen van enquêtes voor feedback omtrent events waaraan u heeft deelgenomen.
  • Om contact met u op te nemen over producten en diensten die u bij ons hebt aangevraagd of die voor u van belang kunnen zijn.
  • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op u af te stemmen.
  • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

Gegevens die wij verzamelen

In deze privacyverklaring betekent uw ‘persoonsgegevens’: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Voortman Steel Machinery verwerkt voor bovenstaande doeleinden persoonsgegevens als uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld door u zijn verstrekt door het invullen van formulieren (nieuwsbrief-, contact- of offerteformulier) op onze website of doordat u persoonlijk e-mailcontact met ons gezocht hebt waarin u uw gegevens hebt vermeld.

Ook maken wij gebruik van Google Analytics om websitebezoekers te traceren en om rapporten te genereren over het gebruik van de website www.voortman.net. Wij hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. Wij staan niet toe dat Google informatie gebruikt die is verkregen door Analytics voor andere Google-services.

Naast Google Analytics maakt deze website gebruik van ActiveCampaign (AC). ActiveCampaign is een marketing automation tool die wij bijvoorbeeld gebruiken voor site tracking om onze site te evalueren en te verbeteren. Bovendien gebruiken wij ActiveCampaign om met u te communiceren via e-mail. Wij gebruiken het om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze site en om hun reis door de website te zien. Al deze informatie identificeert u persoonlijk voor ons, maar alleen als u een e-mail of link hebt geopend die u van AC is toegezonden. Wij hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van ActiveCampaign geaccepteerd.

Duur van opslag persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij wij op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn deze persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser (Internet Explorer, Chrome, Safari, Etc) op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In deze bestandjes wordt informatie opgeslagen die bij een volgend bezoek van de website weer naar de server worden teruggestuurd. Cookies zijn in geen geval schadelijk voor uw computer. Cookies kunnen verschillende functies hebben. Zo zijn bepaalde cookies bijvoorbeeld essentieel voor de werking van onze website. Op basis van de verschillende functies, zijn cookies in te delen in vier categorieën, te weten: functionele cookies, analytische cookies, performance cookies en Marketing cookies.

Nu u weet wat cookies zijn, waarom cookies belangrijk zijn voor uw internetervaring en welke soorten cookies er zijn, kunt u vinden welke cookies op deze website worden gebruikt. Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn over wat de cookie doet, waarom de cookie is geplaatst en wat er gebeurt met de verzamelde gegevens. Mocht u hier vragen over hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Uw privacyrechten uitoefenen

Recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt een inzage-, correctie-, beperkings- of verwijderingsverzoek richten aan Voortman Steel Machinery. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@voortman.net. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, beperkings- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om je identiteit vast te stellen.

Recht op verzet

Daarnaast heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Voortman Steel Machinery u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u wederom aan ons laten weten door het sturen van een e-mail naar info@voortman.net. Geef hierbij duidelijk aan dat het om privacy gaat en om een beroep op uw recht van verzet op grond van artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie te sturen. Dit kunt u laten weten door het sturen van een e-mail naar info@voortman.net. Geef hierbij duidelijk aan dat het om privacy gaat en om een beroep op uw recht op overdraagbaarheid van gegevens van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht van bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt bezwaar maken door het sturen van een e-mail naar info@voortman.net.

Recht om een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens in te dienen

Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het delen van data met derden

Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende derden: onze partners (denk hierbij officiële agenten, onze Europese vestigingen en opererende sales managers en betrokken partners bij events waarvoor u zich ingeschreven heeft via onze website www.voortman.net), IT-dienstverleners en mailing dienstverleners.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier zullen behandelen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Voortman Steel Machinery maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het gebruik van firewalls en een derde partij die assisteert bij het bewaken van persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Voortman Steel Machinery behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet eens bent met (aanpassingen van) deze privacyverklaring, kunt u geen gebruik maken van onze diensten en website. U kunt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf vinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

Contact opnemen

U kunt ons altijd contacteren wanneer u vragen of opmerkingen hebt omtrent onze privacyverklaring.

Ozonstraat 1
7463 PK Rijssen
Postbus 87
7460 AB Rijssen
Nederland
+31 (0)548 536 373
info@voortman.net