Powrót

Referencje Dyfed Steels

  • Lokalizacja:
  • Pracownicy:
  • Stan magazynowy:
  • Oddziały:
  • BYNEA, WALES UK
  • 350
  • 23.000 tony
  • 10
ROGER MILES | INŻYNIER PROJEKTU

„Nasi klienci zmienili się przez ostatnie pięć lat. Bardziej zależy im na otrzymaniu gotowego produktu, bo w wlk. Brytanii zdecydowanie brakuje wykwalifikowanych pracowników I większość naszych klientów nie ma możliwości kadrowych, aby wykonać tę całą pracę u siebie”.

ROLA MASZYN VOORTMAN V310

W ZAKRESIE POSZERZANIA ZAKRESU USŁUG I UTRZYMANIA DOSKONAŁOŚCI

Główną wartością renomowanej brytyjskiej firmy Dyfed Steels z branży stali jest nieustanne dążenie do doskonałości i adaptacji. Roger Miles, inżynier projektu z dyplomami inżyniera mechaniki oraz profilowania stosowanego i technologii laserowej uważa, że firma zawdzięcza swój rozwój nie tylko utalentowanemu zespołowi, ale kluczową rolę odgrywają również maszyny Voortman V310.

Firma Dyfed Steels, która wkrótce będzie obchodzić 50. rocznicę istnienia, prowadzi rozległą sieć oddziałów, z których aż dziesięć jest rozsianych po różnych częściach Wlk. Brytanii. Dyfed Steels jest jednym z największych dostawców na południu i południowym zachodzie Anglii oraz w Walii, a maszyny V310 firmy Voortman z pewnością zapewniły je przewagę nad konkurencją. Usługi firmy obejmują magazynowanie stali oraz dostawy dla producentów, firm spawających i inżynierskich. Wprowadzenie maszyn Voortman V310 okazało się krytycznym czynnikiem w poszerzeniu portfolio o obróbkę blach, profilowanie i inne usługi związane ze stalą konstrukcyjną.

DOSTOSOWANIE DO ZMIENNYCH WYMAGAŃ KLIENTA

Roger wyjaśnia wyzwania, przed którymi stoi firma: „Świat się zmienił i nasi klienci zmienili się w ciągu ostatnich pięciu lat. Bardziej zależy im na otrzymaniu gotowego produktu, czyli to, co robiliśmy, kiedy firma miała pięć czy dziesięć lat — hurtowe cięcie i dostawa — już nie wystarcza. Teraz jest jeszcze obróbka strumieniowo-ścierna, gruntowanie, wiercenie, wykrawanie, profilowanie, gwintowanie, pogłębianie czołowe. Wszystko to jest częścią tego samego równania, co oznacza, że mamy teraz więcej pracy przy obróbce. Klientom się to podoba, ponieważ w Wlk. Brytanii zdecydowanie brakuje wykwalifikowanych pracowników i większość naszych klientów nie ma możliwości kadrowych, aby wykonać tę całą pracę u siebie”.

Większość produkcji odbywa się w zakładzie w Bynea dysponującym siłą roboczą 350 pracowników, gdzie znajdują się maszyny Voortman V310. Maszyny te odgrywają kluczową rolę w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb klientów Dyfed Steels, którzy teraz oczekują bardziej kompleksowych usług.

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA SPEŁNIAJĄCA CELE FIRMY

Decyzja o zakupie maszyny Voortman V310 została podjęta z uwzględnieniem kilku czynników, które były zgodne z celami firmy. Największe znaczenie miały: gotowość eksploatacyjna, efektywność i możliwości maszyny. Podwójne gantry dodatkowo zwiększają sprawność urządzenia, umożliwiając jednoczesne odciążenie i przygotowanie do kolejnych zadań, co usprawnia przebieg pracy. W rezultacie maszyna V310 spełniła oczekiwania, trwale wprowadzając swoją efektywność do działań firmy. Ponieważ procesy nie są standaryzowane, a potrzeby każdego klienta są rozpatrywane indywidualnie, maszyna jest oceniana i regulowana pod kątem każdego konkretnego zadania, co świetnie ilustruje jej wielofunkcyjny charakter.

Firma wykorzystała możliwości maszyn Voortman V310 do realizacji ważnych projektów. Do przykładów najbardziej wartych odnotowania należy udział w przygotowaniu Igrzysk Olimpijskich 2012 oraz dostawy stali do renowacji słynnego Marble Arch w Londynie i stacji kolejowej Farrington tamże. Obecnie Dyfed Steels jest również ważnym dostawcą do Hinkley Point, największej elektrowni jądrowej w Europie, co jest dowodem na wytrzymałość i niezawodność maszyn, których używają.

VOORTMAN V310 TO WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Wybierając Voortman V310, firma Dyfed Steels znalazła maszynę, która doskonale odpowiada zmieniającym się potrzebom, oferując pracę w trybie ciągłym i możliwość zwiększenia wydajności. Zakres działania maszyny wystarczy, żeby pokryć wszystkie obsługiwane zastosowania, co oznacza większą efektywność w porównaniu z każdym wcześniejszym systemem. Wzrost wydajności udało się wykazać podczas realizacji dużego projektu dla Tata Steel, gdzie maszyny Voortman V310 pozwoliły zaoszczędzić około 250 roboczogodzin.

Na przyszłość firma Dyfed Steels rozważa dalsze uzupełnianie parku maszyn, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu i pozostać w czołówce branży. Maszyny Voortman V310 wyznaczają wysokie standardy w zakresie produktywności i efektywności, co sprawia, że są wzorem wszystkich przyszłych ulepszeń.