Terug

CEO Mark Voortman over samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoekers en onderwijs in TValley

Het hoofdkwartier van Voortman in Rijssen bevindt zich in het hart van Twente. Een ondernemende regio, maar ook een regio die van oudsher verbonden is met techniek en technologische ontwikkelingen. Denk maar aan de Universiteit Twente (UT), die een breed scala aan technische studies aanbiedt, maar ook aan bedrijven als Demcon, Boessenkool en VIRO. Uiteraard hoort ook Voortman Steel Group in dit rijtje thuis.

Kennis die vandaag wordt ontwikkeld, kan morgen al weer verouderd zijn. Door die kennis op de juiste manier te borgen, kun je het hergebruiken en hoeven kennisdragers niet opnieuw hetzelfde te bedenken. Om een brug te slaan tussen de kennis van het bedrijfsleven en de kennis die onderzoekers en studenten van regionale kennisinstellingen als Saxion en de UT ontwikkelen, is enkele jaren geleden het kennis- en innovatieplatform TValley opgericht.

Mensen met de juiste kennis werven en binden

Een van de doelstellingen van TValley is om de meest actuele kennis van de kennisinstellingen en de industrie samen te voegen om daarmee innovaties versneld in praktijk te brengen. TValley wil voor deelnemers een effectievere research & development door gezamenlijke kennisontwikkeling en –deling. Bijvoorbeeld door nieuw talent op het gebied van mechatronica, robotica en smart industry op te leiden en in te laten stromen. Door samen te werken in TValley kunnen deelnemers aan dit kennisplatform zich ook in internationaal opzicht nog beter profileren als innovatief bedrijf en daarmee ook gekwalificeerde mensen werven en aan zich binden.

TValley Tech Conference

Oost-Nederland en in het bijzonder de regio Twente heeft veel te bieden op het gebied van robotica, mechatronica, artificial intelligence en smart industry. Op 30 september kwamen alle innovatieve partners van TValley samen om hun ontwikkelingen te presenteren tijdens de TValley Tech Conference in de Grolsch Veste in Enschede.

Robothond Luci van Saxion en de superdrones van machinefabriek Boessenkool, die een belangrijke rol kunnen spelen bij humanitaire en militaire hulpoperaties, waren twee van de belangrijkste blikvangers. In dat rijtje past natuurlijk ook de ontwikkeling van onze Fabricator. Met deze ontwikkeling en met de vele ingebouwde intelligentie in onze machines kunnen we het productieproces in de staalverwerkende industrie aanzienlijk efficiënter inrichten en de workflow verder optimaliseren.

Ook onze slimme oplossingen voor productielijnen, multi-integrated systems, smart configuration en co-design kwamen tijdens de goedbezochte presentatie van Stefano Gannasin, lead system engineer bij Voortman, aan de orde.

Leren van elkaar

Vanuit een jarenlange samenwerking met Saxion en het lectoraat voor artificial intelligence, robotica en mechatronica was de stap naar deelname van Voortman aan TValley makkelijk te maken. CEO Mark Voortman vertelt: “We hebben wel eens een onderzoeksopdracht die voor studenten en docenten binnen het lectoraat aantrekkelijk kunnen zijn. Vaak resulteert dat in stages of afstudeeropdrachten bij ons, maar een enkele keer zit daar ook wel wat meer in. Binnen TValley willen we onder leiding van het lectoraat een R&D Roadmap ontwikkelen, waarin we actuele thema’s bundelen en van daaruit weer onderzoeksopdrachten ontwikkelen.”

De diversiteit van de deelnemers maakt dat het voor veel bedrijven, lectoraten en studenten interessant kan zijn om in een door TValley geïnitieerd project te participeren. Mark Voortman: “Kennis delen is kennis vermeerderen. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Dat bijt elkaar niet. Je leer van elkaar en vult elkaar aan. Dat geldt voor de studenten en bedrijven, maar natuurlijk ook voor deelnemende bedrijven onderling.”

TValley groeit door

Afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan TValley verder uitgebreid. Zo maakt het kennisplatform een gestage groei door. Een groei die nog eens wordt gestimuleerd door een subsidie van de provincie Overijssel, met de bedoeling om alle mooie doelstellingen concreet te maken. Bij al deze nieuwe ontwikkelingen hoort ook een nieuw bestuur. Tijdens de TValley Tech Conference is Mark Voortman geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van het bestuur van TValley. Een rol die wel bij hem past: “Als voorzitter zal ik voornamelijk een verbindende rol spelen. Tussen deelnemende bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en lectoraten. Het is de bedoeling dat het kennisplatform een soort draaischijf wordt waarop je al die clusters met elkaar kunt verbinden. Het mooist zou zijn als we van TValley een technology hub cluster kunnen maken.”

Meer weten over TValley?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van TValley? Kijk dan op de website van TValley. Helaas is de informatie op deze website momenteel alleen in het Nederlands beschikbaar.