Powrót

COROBS®

Kompleksowa obsługa HMI i oprogramowania do profilowania rur

 • IMPORT WSZYSTKICH TYPOWYCH MODELI 3D
 • MODELOWANIE GEOMETRII CIĘCIA
 • ROZKRÓJ WIELU CZĘŚCI WYCINANYCH Z RURY
 • PRZYPISANIE FUNKCJI CIĘCIA DO JEDNEJ LUB KILKU MASZYN (Z UWZGLĘDNIENIEM WYDAJNOŚCI)
 • ŚLEDZENIE AKTUALNYCH ETAPÓW PROCESU PRACY PRZY MASZYNIE
 • OBLICZANIE I REJESTRACJA CZASÓW I KOSZTÓW CIĘCIA


Logo Muller Opladen

POZNAJ NASZE OPROGRAMOWANIE DO CIĘCIA RUR

Nasze oprogramowanie do maszyn i procesów usprawnia przebieg pracy dla naszych klientów.
Nasze urządzenia do cięcia termicznego wykonują kontury 3D jako część zintegrowanego procesu, a nie jako odizolowany element.


COROBS®

Kompleksowa obsługa HMI i oprogramowania do profilowania rur

 • ŁATWA W UŻYCIU MAKROTECHNOLOGIA PRZYSPIESZAJĄCA PROCES PRODUKCJI
 • PRZYPISANIE FUNKCJI CIĘCIA DO JEDNEJ LUB KILKU MASZYN (Z UWZGLĘDNIENIEM WYDAJNOŚCI)

COROBS PLUS®

To pozwala zwiększyć
wydajność przebiegu pracy

 • IMPORT PLIKÓW PRAWIE ZE WSZYSTKICH STANDARDOWYCH SYSTEMÓW CAD/CAM
 • MODELOWANIE GEOMETRII CIĘCIA
 • ZOPTYMALIZOWANY ROZKŁAD CZYLI MNIEJ ODPADÓW
 • DYSTRYBUCJA ZADAŃ DO JEDNEJ LUB KILKU MASZYN
 • PRECYZYJNE SZACUNKI DZIĘKI INTELIGENTNEJ ANALITYCE

Oprogramowanie COROBS PLUS® i nasze oprogramowanie maszynowe COROBS® stanowią podstawę dla maszyn Müller Opladen.

Dzięki COROBS PLUS® łączymy nasze maszyny z przebiegami pracy, znacznie skracając czas produkcji oraz zmniejszając koszt materiału i liczbę błędów.

COROBS PLUS® ZAPEWNIA SZEROKIE FUNKCJE RAPORTOWANIA

do celów kalkulacji lub dokumentacji

COROBS PLUS® umożliwia kompleksowe raportowanie na potrzeby kalkulacji i dokumentacji na dalszych etapach procesu. Ten wytrzymały system można całkowicie zintegrować z dowolnym przebiegiem pracy w firmie jako autonomiczny system do modelowania rur lub importowania rysunków z wielu systemów CAD.

COROBS PLUS® oferuje również bogate dane w widokach SQL, które można przeciągnąć do programu Excel i innych narzędzi do raportowania, a także do systemów ERP lub innych baz danych. Pakiet można uruchomić zarówno przy maszynie, jak i w biurze (biurach). W biurach: projektanci CAD i/lub specjaliści od detali mogą importować zadania, części projektowe i planować prace. Przy maszynie: operator może nakładać rozkrojone części na rury i wykonywać inne czynności związane z cięciem.

IMPORTOWANIE

COROBS PLUS® jest w stanie zaimportować wszystkie typowe modele 3D z większości systemów CAD 3D, takich jak Inventor lub Solidworks. Ma bezpośredniego importera dla TEKLA i oferuje najwięcej rozwiązań importu dla branży rur (PCF i pochodne).

MODELOWANIE

Moduł modelowania COROBS PLUS® umożliwia samodzielne wycinanie konturów rur przedstawionych w 3D z konturami wymiarowymi. Aby rozpocząć, wybierz kontur cięcia, np. „siodełko”. Następnie wystarczy wprowadzić tylko kilka parametrów na wstępnie ustawionej masce, aby umożliwić automatyczne utworzenie konturu cięcia. Powtarzalne kontury można po prostu powielać.

ROZKRÓJ

Po zamodelowaniu lub ewentualnie zaimportowaniu wszystkich części wystarczy jedno polecenie, aby COROBS PLUS® automatycznie rozkroił części na rurze. Zoptymalizowany algorytm pozwala zaoszczędzić nawet 10% materiału. Segmenty rur przeznaczone do cięcia są następnie wyświetlane w 3D na monitorze. Podczas procesu frezowania zarówno operator maszyny, jak i pracownicy biurowi korzystający z systemu COROBS PLUS® mogą zdalnie śledzić postępy w obróbce. Oprogramowanie COROBS PLUS® umożliwia również automatyczne drukowanie unikatowych etykiet dla każdej części i przesyłanie ich z powrotem do bazy danych rezydentów/ERP w celu uzyskania pełnego przebiegu pracy.

DYSTRYBUCJA

COROBS PLUS® dystrybuuje zaprojektowane części i zadania do maszyn w zależności od ich możliwości, takich jak średnica lub masa rury. Zoptymalizowana wydajność i dokładność dla Twoich potrzeb produkcyjnych.

SZACOWANIE

Oprogramowanie COROBS PLUS® działa na bazach danych SQL. Bazy te zawierają bogaty zestaw widoków danych wykorzystywanych w ERP, zarządzaniu procesami, kontroli zapasów i niestandardowych raportach. Nasi klienci często integrują dane COROBS PLUS® ze swoim systemem ERP, a także z Microsoft Excel, aby tworzyć niestandardowe, aktywne raporty na potrzeby kalkulacji zadań, planowania i śledzenia, kontroli zapasów i analiz powykonawczych. Dzięki zaawansowanym funkcjom grupowania i filtrowania można uzyskać doskonały podgląd produkcji.

COROBS®

Szeroki wybór makr cięcia umożliwia szybkie przygotowanie różnych cięć na stanowisku pracy, które są następnie wykonywane bezpośrednio na rurze.

Co więcej, COROBS® oferuje różne opcje dla parametrów cięcia i innych parametrów sekwencyjnych w celu optymalizacji poszczególnych etapów, a także w zależności od właściwości i jakości rury. Funkcje te są również udostępniane przez COROBS® podczas korzystania z COROBS PLUS®, ponieważ oba systemy oprogramowania są ze sobą powiązane i dopasowane.