Powrót

Sigmanest

Zaawansowane oprogramowanie do rozkroju

Doskonały program do zagnieżdżania jest prawie tak samo ważny jak sama maszyna. Dlatego wszystkie maszyny do cięcia blach Voortman są wyposażone w jeden z najbardziej zaawansowanych dostępnych programów do zagnieżdżania: SigmaNEST. Wraz z SigmaNEST, Voortman oferuje szeroką gamę modułowych i konfigurowalnych funkcji, aby maksymalnie wykorzystać procesy produkcyjne. Przyjrzyjmy się dokładniej konkretnym funkcjom SigmaNEST i korzyściom, które z nich wynikają.

Przewijanie
Usprawnienia procesu produkcji!
Optymalizacja procesu
Importowania różnych formatów
Generuj oferty
Maksymalizuj produkcję
Śledź wydajność
łatwe rozładowywanie
Tworzenie integracji
Usprawnienia procesu produkcji!

Optymalizacja procesu dzięki Sigmanest i maszynie Voortman

Aby zwiększyć optymalizację materiału i wydajność cięcia, wszystkie maszyny do cięcia blach firmy Voortman są wyposażone w zaawansowany silnik rozkrojowy SigmaNEST. Dzięki zaawansowanemu rozwiązaniu do zagnieżdżania SigmaNEST w połączeniu z maszynami Voortman możliwe będzie zoptymalizowanie: całego procesu produkcji, od przygotowania pracy do produktu końcowego oraz dochodowości firmy.

SZCZEGÓŁOWA BROSZURA / Dystrybucja Stali

Przekształć swój proces tworzenia wartości dzięki automatyzacji i cyfryzacji Voortman

Chociaż nasze maszyny do obróbki blach już teraz zapewniają niezwykłą optymalizację, można poczynić postępy również w innych obszarach działalności. Wdrażając automatyzację i cyfryzację, można zoptymalizować cały proces produkcyjny, od przygotowania pracy po gotowy produkt, eliminując niepotrzebne elementy i wąskie gardła. Zobacz, w jaki sposób cyfrowe rozwiązania Voortman i SigmaNEST umożliwiają efektywne zbieranie, łączenie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować skuteczne decyzje, które zaprowadzą Twoją firmę w bezpieczną przyszłość.

POBIERZ BROSZURĘ


Zaimportuj dowolne pliki 2D lub 3D

Niezrównane dostosowanie i integracja

Oprogramowanie oferuje możliwość importowania najpopularniejszych formatów plików w przemyśle metalowym, takich jak .STEP, .CDL, .DXF, .DWG i .DSTV. Ale obecnie firmy coraz częściej pracują z formatami natywnymi. Niezależnie od tego, czy masz firmę zajmującą się cięciem, czy jesteś wytwórcą konstrukcji stalowych, czy producentem części, ważne jest, aby skutecznie zintegrować swoje rozwiązanie do zagnieżdżania z programami CAD, w które już zainwestowałeś. Moduł importu CAD można dodać i używać go do bezpośredniego importowania formatów rodzimych, takich jak SolidWorks, Solid Edge, Creo, Inventor, Siemens NX lub Catia. W ten sposób wszystkie informacje są przechowywane, a duplikaty pracy zostaną wyeliminowane.

Dzięki zastosowaniu modeli 3D można zastosować filtry, które rozpoznają procesy lub funkcje, umożliwiając rozdzielenie części, które chcesz zaimportować. Od gatunku i grubości materiału przez tolerancje zginania i przetwarzanie - ten moduł łączy systemy, które są integralne z podstawowymi operacjami. SigmaNEST generuje określone wyjścia CNC dla maszyny, które zostaną przekonwertowane na wszystkie wymagane operacje za pomocą oprogramowania VACAM. Usprawnij proces produkcji i wydobądź z maszyny gotowe części dzięki temu oprogramowaniu do zagnieżdżania!

Generuj oferty bardziej efektywnie, szybciej i dokładniej

W pełni konfigurowalne wyceny i raporty

Firmy z branży produkcyjnej oraz wytwórnie konstrukcji stalowych korzystają z szybkich i dokładnych ofert. Moduł Wyceny daje Tobie wskazówkę, ile pracy oczekujesz w przyszłości, ale także jakich materiałów potrzebujesz w magazynie, kim są Twoi stali klienci i ile zamówień możesz otrzymać.

Konwertuj ofertę za pomocą kliknięcia przycisku

Voortman oferuje prosty moduł Wyceny, dzięki któremu można bez problemu przekonwertować ofertę na zlecenie produkcji, co znacznie skróci czas do rozpoczęcia produkcji. Moduł ten oferuje zaawansowane funkcje, dzięki którym zapytania mogą być generowane bardziej efektywnie, szybciej i dokładniej, a zaległe oferty dla klienta można śledzić.

Ten moduł umożliwia tworzenie ofert dla konkretnych klientów, w tym marż zysku, kosztów transportu i rabatów. SigmaNEST, z informacjami o przetwarzaniu maszyn Voortman, automatycznie oblicza czasy przetwarzania i pozwala na dostosowanie obliczeń kosztów dla dowolnej części lub procesu wtórnego. Na podstawie importowanych plików automatycznie obliczane są rzeczywiste czasy cięcia i / lub wiercenia oraz wymagany materiał, co zapewnia dokładne i spójne kalkulacje kosztów. Dzięki temu możesz sporządzić dokładną ofertę dla konkretnego klienta na podstawie dokładnej kalkulacji kosztów!

Szczegółowy wgląd w kalkulacje kosztów

Ważne jest, aby każda firma uzyskała wgląd w koszty na produkt lub koszty na projekt, aby uzyskać prawidłowe ceny. Ten moduł oferuje możliwość uzyskania wglądu we wszystkie istotne koszty przypisane do danego produktu. Narzędzie automatycznie generuje koszty pierwotne, takie jak wiercenie i cięcie, ale można również zastosować inne dodatkowe (ręczne) operacje, takie jak gratowanie, gięcie, spawanie, powlekanie lub lakierowanie. W ten sposób moduł wyceny można skonfigurować całkowicie zgodnie z własnymi procesami obróbki.

Zagnieżdżaj bardziej wydajnie, maksymalizuj produkcję i oszczędzaj czas i materiał

Zaprojektowany do zarządzania zadaniami i planowania maszyn do cięcia

Moduł planowania - Menadżer Obciążenia to rozwiązanie do proaktywnego planowania maszyn i ich obciążenia, które zapewnia pełną kontrolę nad złożonymi harmonogramami i pozwala szybko zobaczyć obciążenie pracą. Ten moduł jest zwłaszcza odpowiedni dla firm, które mają wiele maszyn w swoich warsztatach i zadań, które składają się z wielu operacji.

Wszystkie maszyny i powiązane programy obróbki można odczytać na graficznie wyświetlanej osi czasu kalendarza i zarządzać nimi z tego centralnego pulpitu. Możliwości maszyn można zaprogramować w SigmaNest. Procesy takie jak wiercenie, gwintowanie, znakowanie oraz cięcie laserowe, plazmowe lub tlenowo-paliwowe mogą być powiązane z konkretnymi maszynami. Na podstawie tych wartości cięcie / przetwarzanie części może być automatycznie przypisane do właściwej maszyny, a obciążenia mogą być zrównoważone między maszynami o tej samej funkcjonalności. Oprogramowanie zapobiega również przypadkowemu ręcznemu wysłaniu części do niewłaściwej maszyny. To narzędzie do planowania umożliwia optymalną wydajność dzięki proaktywnym narzędziom do planowania maszyn i analizy obciążenia!

W połączeniu z modułem Kolor Rozładunku

Gdy Menadżer Obciążenia jest używany w połączeniu z modułem Kolor Rozładunku, harmonogramy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, aby dokładnie odzwierciedlały stan hali produkcyjnej, a operator może zobaczyć, jakie jest następne zadanie. Gwarantowana jest optymalizacja przepływu pracy!

Śledź postępy i dotrzymuj terminów

Planowanie w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania


Po zakończeniu planowania programy są sortowane w kolejce planowania według numeru programu, rodzaju lub grubości materiału, maszyny i szacowanego czasu pracy, a następnie operator rozpoczyna produkcję. Po uruchomieniu programu maszyna podaje instrukcje dla operatora dotyczące prawidłowego montażu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.

Wyświetlany jest szacunkowy czas obróbki, a planowanie jest aktualizowane, gdy moduł jest uruchomiony, co pozwala na prognozowanie produkcji na dzień, tydzień lub miesiąc. Bezpośrednio widoczne jest, kiedy program rozpoczyna się lub kończy, kiedy zaczyna się następny, jaka jest wydajność twojej produkcji, czy niektóre programy nadal wymagają podziału, czy można dotrzymać terminów i czy outsourcing jest najlepszą opcją. W ten sposób możliwe jest przewidywanie opóźnień podczas produkcji, i nie ryzykowanie czasem dostaw przyszłych zleceń.

Zintegrowane oprogramowanie VACAM

Wydajny automatyczny algorytm rozkroju minimalizuje odpady. SigmaNEST generuje określone wyjścia CNC dla maszyny, które zostaną przekonwertowane na wszystkie wymagane operacje za pomocą oprogramowania VACAM. Technologie takie jak parametry cięcia, parametry wiercenia i parametry frezowania są w pełni zintegrowane z naszym własnym oprogramowaniem VACAM i są automatycznie stosowane na podstawie informacji zawartych w programie. Dlatego operator może skoncentrować się na operacjach ręcznych wokół maszyny.

Odkryj oprogramowanie VACAM

Śledzenie w czasie rzeczywistym i łatwe rozładowywanie w celu optymalizacji hali produkcyjnej

Na etapie planowania połączono kilka zleceń pracy, co oszczędza czas i materiał, ponieważ zagnieżdżanie odbywa się bardziej wydajnie. Blachy są w pełni zagnieżdżane, w tym istniejące blachy resztkowe, więc potrzeba mniej czynności. Ważne jest również, aby te różne, mieszane zamówienia były łatwe do oddzielenia podczas rozładunku

Popraw wydajność sortowania

Moduł Kolor Rozładunku to automatyczne rozwiązanie do śledzenia i rozładunku w czasie rzeczywistym, mające na celu pomóc operatorowi w łatwiejszym sortowaniu części po cięciu, gdy zagnieżdżanie zawiera mieszane zamówienia. Zamówienia zagnieżdżone są wyświetlane w kolorach, które mogą być przypisane: przez klienta, zlecenie pracy lub przepływ przez fabrykę, dzięki czemu identyfikacja i sortowanie części zostanie uproszczone.

Przekazywanie informacji operatorom w celu kontroli jakości

Ponadto operatorowi dostarczane są informacje, takie jak szczegóły lub wymiary części, dzięki czemu operator może przeprowadzić bezpośrednią kontrolę jakości przed przejściem części na następne stanowisko robocze. Jeżeli część została źle wycięta, ponieważ na przykład materiały eksploatacyjne uległy awarii, operator może wybrać i odrzucić tę części w programie do zagnieżdżania. Informacje te można wprowadzić do modułu Kolor Rozładunku, a część automatycznie pojawi się ponownie na liście zleceń pracy w programie do zagnieżdżania, umożliwiając jej przerobienie.

Popraw i zautomatyzuj informacje zwrotne do przygotowania prac i planowania

Ten moduł pozwala operatorowi wskazać, czy program został uruchomiony, wstrzymany czy zatrzymany. Zapewnia wgląd w status zlecenia pracy i zapewnia dokładne wskazanie czasu. Po wykonaniu rozkroju czasy cięcia są automatycznie przesyłane z powrotem do innych modułów oprogramowania w hali produkcyjnej, takich jak program do zagnieżdżania, MRP / ERP lub osobne narzędzie do planowania, takie jak Menadżer Obciążenia. Z przyjemnością pomożemy zoptymalizować zaplecze Twojej organizacji, aby Twoja firma mogła wykorzystywać lepiej materiały i produkować wydajniej!

Udostępniaj dane dzięki ciągłej komunikacji w czasie rzeczywistym

Utwórz ciągłe połączenie danych między sprzedażą, zapasami, inżynierią, planowaniem, produkcją i systemem MRP lub ERP

SimTrans to internetowy menedżer transakcji, który wypełnia lukę między różnymi systemami oprogramowania, od zagnieżdżania CAD / CAM przez automatyzacje hali produkcyjnej do innych systemów zarządzania (system MRP lub ERP).

SimTrans umożliwia uzyskanie właściwych informacji z różnych systemów oprogramowania w różnych momentach procesu dzięki ciągłemu wzajemnemu przepływowi danych. Wszystkie dane wygenerowane w SigmaNEST można odesłać z powrotem do pakietów MRP / ERP. Dane takie jak szacowany czas przetwarzania, szacowane koszty przetwarzania, zastosowane blachy, wskaźniki odpadów i aktualizacje statusu dotyczące programów. Ta automatyzacja umożliwia ciągłe śledzenie zleceń pracy poprzez aktualizacje w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne. Ale i odwrotnie, jeśli zmiany w zamówieniach pracy, zapasach, czasach dostawy lub informacjach o klientach są wprowadzane w systemie MRP, dane te są automatycznie aktualizowane w SigmaNEST.

Uniwersalne dopasowanie

Oprogramowanie na maszynie śledzi, które zagnieżdżanie jest gotowe, ile operacji zostało wykonanych i jakie były rzeczywiste czasy na maszynie. Dane te zostaną zapisane w bazie danych SQL i zostaną skonfigurowane w systemie MRP.

Automatyczne oprogramowanie do zagnieżdżania SigmaNEST

Wykorzystaj w pełni swoje procesy produkcyjne!

Zacznij szukać sposobów na osiągnięcie swoich celów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby skonsultować się z jednym z naszych ekspertów! Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu, sprawdzonym rozwiązaniom i odpowiedniemu serwisowi na całym świecie, możesz przyspieszyć swoją wydajność i zmienić ją razem z Voortman i pełnić wiodącą rolę na swoim rynku!

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Maszyny
odpowiednie do SigmaNEST

Voortman V302 Cięcie blach (ruchomy portal)

Czytaj więcej
Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej