Powrót

VACAM OPERATING SOFTWARE

BY VOORTMAN

Przewijanie

VACAM - KONTROLUJE WSZYSTKIE MASZYNY

Gdy operator dowie się, jak korzystać z VACAM na jednej maszynie, z łatwością będzie mógł obsługiwać inną maszynę Voortman, ponieważ wszystkie korzystają z tego samego przyjaznego oprogramowania. Zachowanie komponentów systemu jest takie samo na wszystkich maszynach z oprogramowaniem VACAM, a operatorzy po wstępnym szkoleniu VACAM mogą łatwo przestawiać się między maszynami, nie martwiąc się o położenie poleceń i ustawień na ekranie sterowania. Wygląd i łatwość obsługi są standardowe i takie same na wszystkich urządzeniach Voortman.

INTEGRACJA WIELU SYSTEMÓW (MSI)

Każdy układ (layout) systemu jest unikalny i zaprojektowany w oparciu o potrzeby klienta w zakresie zdolności produkcyjnych teraz i w przyszłości. Podczas konsultacji Voortman współpracuje z klientem w celu ustalenia projektu, który optymalnie wykorzystuje każdą maszynę w systemie, zapobiegając w ten sposób wąskim gardłom, gdy tylko jest to możliwe.

PEŁNA AUTOMATYZACJA

Wszystko, począwszy od dostępnych maszyn po systemy transportowe, jest kontrolowane automatycznie w pełni zautomatyzowanej linii przetwarzania Voortman. Operatorzy nie muszą być obecni, aby ręcznie przenosić materiał między maszynami za pomocą joysticków. Zamiast tego mogą pozwolić, aby seria czujników i komunikacja oprogramowania działały na większości zadań między ładowaniem surowego produktu, a rozładowaniem gotowej części na wyjściu. Dostępne jest również sterowanie ręczne, dzięki czemu operatorzy mogą w razie potrzeby interweniować ręcznie.

Istnieje wiele zautomatyzowanych funkcji, które należy wziąć pod uwagę w przypadku linii produkcyjnej MSI, w tym zarządzanie buforami VACAM, wczesne podawanie, centralne odbieranie i wiele innych, wszystkie w stanie zmniejszyć ręczną interwencję oraz poprawić ogólną wydajność i przepustowość.

VACAM BIURO + VACAM MASZYNA

Dostępna jest również wersja VACAM do przygotowywania i wysyłania danych produkcyjnych do maszyn w fabryce z Twojego biura. Możesz sprawdzić w systemie, czy możliwe jest wytworzenie potrzebnych produktów przed wysłaniem ich na maszyny w celu produkcji. Rozkrój profili można łatwo wymieniać między oprogramowaniem MRP i VACAM przy użyciu standardowego w branży formatu plików DSTV +, bez względu na to, jakiego oprogramowania MRP innej firmy używasz (StuMIS, ConstruSteel, FabSuite, FabTrol itp.).

Interfejs użytkownika koncentruje się na czynnościach przygotowawczych, a także zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w obciążenie materiałowe w systemie, dzięki czemu można monitorować proces produkcji. Dzięki VACAM Biuro informacje o produkcji są dostępne w całej firmie.

WGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM

Nie tylko możesz sprawdzić status produkcji w czasie rzeczywistym z VACAM Biuro lub VACAM Maszyna, ale możesz także współdzielić rzeczywiste dane produkcyjne z powrotem z systemem MRP. Uzyskaj bezpośredni wgląd w postęp każdego projektu dzięki bezpośredniej integracji VACAM z wybranym systemem MRP.

OPRACOWANY I STALE WSPIERANY PRZEZ VOORTMAN

VACAM został stworzony wewnętrznie przez dział oprogramowania Voortman, również w ścisłej współpracy z inżynierami Voortman, którzy projektują maszynę. Jest stale poddawany ocenie i ulepszany w oparciu o opinie klientów oraz wspierany przez aktualizacje i wsparcie działu oprogramowania, aby zmaksymalizować postępy w sposobie, w jaki oprogramowanie może poprawić wydajność maszyn Voortman. Pełna kontrola nad oprogramowaniem do obsługi maszyny ma wiele zalet, w tym:

  • Maszyny i oprogramowanie sterujące są zaprojektowane specjalnie dla siebie.
  • Klienci mogą łatwo dostosowywać się do zmian projektów i mają maksymalną elastyczność, aby zoptymalizować wydajność i efektywność swojego systemu.
  • Ogromna wiedza wewnętrzna na temat systemów oprogramowania, ponieważ programiści pracują w Voortman.
  • Maszyny i systemy oprogramowania są używane w naszej dawnej firmie Voortman Steel Construction (VSC), którą obecnie jest Severfield, oraz w Voortman Parts, która jest odpowiedzialna za cięcie części z blachy do naszych maszyn i przez nasze maszyny. i rozwiązujemy wszelkie problemy między oprogramowaniem, a systemami, zanim zdążą one stać się problemem dla naszych klientów.
  • Sprzęt i oprogramowanie są opracowywane w dziale inżynierii Voortman, więc mamy pełną kontrolę, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie nasze połączone dziedziny inżynierii.
  • Nadal jest analizowany, aktualizowany i wspierany przez wszystkich klientów i wytwórnie konstrukcji Voortman.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

Voortman kontynuuje ulepszanie oprogramowania VACAM Biuro i VACAM Maszyna w celu zwiększenia wydajności. Instalując aktualizacje oprogramowania w systemie, maszyny Voortman mogą korzystać ze zmian oprogramowania, które umożliwiają wyższy stopień automatyzacji, zmniejszając koszty robocizny. Operacje maszyny lub transport materiałów można zoptymalizować bez drastycznych zmian w konstrukcji maszyny, po prostu aktualizując oprogramowanie obsługujące cały system. Wewnętrzna kontrola oprogramowania oznacza, że Voortman może wypuszczać aktualizacje po testach i szybko zapewniać klientom korzyści przez cały okres użytkowania ich maszyn.

Smart Unloading

Bardziej efektywny i szybszy rozładunek

Inteligentny rozładunek firmy Voortman zapewnia, że przetworzone profile są transportowane i sortowane ze strefy rozładunku do magazynu w bardzo prosty i prawidłowy sposób. Podczas gdy wcześniej operator musiał zejść ze swojego wózka widłowego, aby uzyskać informacje, funkcja Szybkiego Rozładunku umożliwia wydajną i szybką pracę, dzięki zapewnieniu lepszej informacji. Numer projektu i długość obrabianych profili w strefach rozładunku prezentowane są na dużych ekranach umieszczonych nad stanowiskiem pracy. W ten sposób można nie tylko usprawnić logistykę, ale także zwiększyć produktywność maszyn, ponieważ operatorzy nie muszą już ręcznie zapisywać danych projektu i jego fazy.

Przyjazny dla użytkownika przegląd profili

Oprócz numeru projektu, funkcja Inteligentny rozładunek wyświetla również wizualną reprezentację długości profilu. Ułatwia to operatorowi sortowanie profili według projektu lub zamówienia. Kolejną zaletą jest to, że operatorzy nie potrzebują żadnego doświadczenia z oprogramowaniem VACAM. Na pierwszy rzut oka widać, czy profile w strefach rozładunku odpowiadają temu, co prezentują ekrany oraz w prosty sposób można sprawdzić, czy zostały one poprawnie posortowane.

Explore
machines

Voortman V704 Oznaczenie zarysu czterech stron profilu

Czytaj więcej
Voortman V600 Wiercenie profili na małej przestrzeni

Czytaj więcej
Linia do piłowania i wiercenia Połączone piłowanie i wiercenie

Czytaj więcej
Voortman V630 Ekonomiczny wybór do wiercenia i frezowania profili z trzema osiami

Czytaj więcej
Voortman V631 Wiercenie i frezowanie z dużą prędkością

Czytaj więcej
Voortman V613 Jednoosiowe wiercenie belek

Czytaj więcej
Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V303 i V304 Elastyczne maszyny do cięcia i znakowania blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej
Voortman V302 Cięcie blach (ruchomy portal)

Czytaj więcej
Voortman V550-7 Wybijanie kątowników i płskowników, ścinanie, wiercenie, i znakowanie

Czytaj więcej
Voortman V505-160T Wybijanie kątowników i ścianie

Czytaj więcej
Voortman V505-160M Wybijanie płaskowników i kątowników oraz ścinanie

Czytaj więcej
Voortman V71 Maszynie do numerowania hydraulicznego

Czytaj więcej
Voortman Fabricator Automatyczna maszyna do składania i spawalnicza dla wytwórni konstrukcji stalowych

Czytaj więcej