Sign up to our Newsletter
Powrót
Automatyczna maszyna do cięcia belek i profili

Voortman V807

Wszystko, czego potrzebujesz do idealnego montażu

Zapytanie ofertowe
main
WYTNIJ DOWOLNY KSZTAŁT
Bardziej inteligentna produkcja
Jakość przede wszystkim
Zwiększ wydajność
Co mówią inni
Specifications
Zapytanie ofertowe


MASZYNA DO WSZYSTKIEGO

Obróbka końców, otwory na śruby, szczeliny, nacięcia, skosy, przygotowanie spawów i oznakowania układów – zrobotyzowany termiczny system cięcia profili Voortman V807 może przetworzyć wszystko w ramach jednego cyklu, z możliwością dotarcia do wszystkich czterech stron materiału z wyjątkową prędkością i dokładnością. System V807 łączy w sobie wszystkie te funkcje, oferując niesamowitą przewagę ekonomiczną nad innymi systemami do wiercenia, frezowania, przecinania, otworowania, ścinania i znakowania układów. Dzięki połączeniu tych procesów w urządzeniu wielofunkcyjnym uzyskuje się szybszy zwrot z inwestycji. Dodatkowym atutem jest znacznie mniejsza ilość potrzebnego miejsca w hali warsztatowej.

WYTNIJ DOWOLNY KSZTAŁT

Zrobotyzowany system przetwarzania profili V807 jest w stanie wytworzyć niemal każdy potrzebny do wyprodukowania kształt. Otwory cynkownicze, elementy złączne do konstrukcji odpornych na wstrząsy sejsmiczne (cięcia typu „slotted web” i „dog bone”), ukosowania przedniej lub tylnej części produktu, odcięcia, otwory o dowolnej wielkości i kształcie, przygotowania do spawania, oznaczenia na wszystkich czterech bokach – to tylko niektóre przykłady możliwości zrobotyzowanego systemu V807 przeprowadzającego cięcia termiczne.

Wycinanie Jay Allan

Wycinanie skalopsów

Znakowanie układu z 4-stron

Wycinanie podcięć typu Dog Bones

Ukosować pod spoiny typu K

Cięcie przez połączenie płyt

Cięcie podłużnic schodowych

Cięcie teowników

Cięcie rur pod kątem w różnych płaszczyznach

Cięcie ukosowań pod spawanie

Wycinanie otworów i fasolek

NOWY!

WEBINARIUM | JAK USPRAWNIĆ ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI DO SYSTEMÓW PLAZMOWYCH?

Przedstawiciele Voortman Steel Machinery i Hypertherm omówili wiele tematów i przedstawili praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące cięcia termicznego i zarządzania materiałami eksploatacyjnymi. Oto zapowiedź zawartości całego webinaru. Sprawdź to

SPRAWDŹ TO

BEZBŁĘDNY, CZYLI ŁATWY MONTAŻ

Spraw, aby proces produkcji był wolny od przeróbek, opóźnień czasowych i ręcznych korekt przy maszynie. Gotowe do montażu produkty pozwolą Ci zaoszczędzić wiele czasu i kłopotów, a wstępnie skalkulowane koszty pozostaną nienaruszone. Oprócz doskonałego dopasowania chcemy, abyś mógł spełnić własne standardy. Nasz cel został osiągnięty: zapewnić Państwu bezbłędny montaż, w którym wszystkie Państwa produkty końcowe spełniają swoje standardy jakości. Niezależny instytut badawczy z powodzeniem poddał maszynę tnącą różnym testom. System V807 zdał testy celująco we wszystkich z poniższych kategorii:

  1. Twardość
  2. Chropowatość powierzchni
  3. Jakość otworu dostępowego w pasie
  4. Rozmiary i umiejscowienie otworów na śruby
  5. Prostopadłość

WYKORZYSTAJ WBUDOWANĄ INTELIGENCJĘ

Oczywiście zależy ci na jak największej ciągłości procesów, ale możesz też być zależny od wiedzy swoich operatorów. Dlatego zautomatyzowaliśmy tak wiele zaawansowanych procesów, jak to tylko możliwe, a także wprowadziliśmy wiele inteligentnych funkcji, które zapewniają operatorom ciągłość pracy. Dostęp do wszystkich funkcji można uzyskać za pomocą jednej czynności w interfejsie VACAM na czytelnym 24-calowym panelu dotykowym. Wszystkie cechy i funkcje oprogramowania są w pełni zintegrowane z dostarczonym oprogramowaniem sterującym VACAM.

Łatwy w obsłudze interfejs nie wymaga programowania

Łatwy import plików DSTV i DSTV+, produktów i całych serii bez wymagania wiedzy w zakresie programowania. Edytuj importowane produkty lub utwórz nowe produkty od podstaw za pomocą VACAM i VACAD Editor. Dzięki w pełni wizualnemu interfejsowi, również tutaj nie jest wymagane programowanie. Praktyczne kreatory pomagają tworzyć zaawansowane cięcia, takie jak otwory tunelowe, usuwanie pasów i łączenia typu dog bone. Możesz nawet przeglądać swój produkt w czasie rzeczywistym 3D, aby uniknąć nieprzewidzianych błędów.

Obliczone wartości natężenia prądu i szybka wymiana narzędzi

Podczas rozpoczynania procedury cięcia VACAM analizuje, które natężenie prądu zapewnia najwyższą jakość cięcia dla wszystkich typów cięć w produkcie. Podczas obliczania średniego natężenia prądu, liczba otworów True-Holes jest wiodąca dla ostatecznej propozycji. Dzięki Hypertherm EasyConnect wymiana narzędzi staje się łatwa. Automatyczna kalibracja narzędzia jest kolejnym krokiem. Dzięki tej kalibracji parametry oprogramowania są ponownie dopasowane do wartości fizycznych i gwarantowana jest jakość cięcia.

Podziel wiele produktów jednym cięciem

Aby w pełni wykorzystać możliwości produkcji i ograniczyć do minimum operacje logistyczne, ważne jest łączenie produktów w partie. Inteligentne funkcje VACAM pomagają szybko i łatwo tworzyć najbardziej wydajne partie. Wśród nich jest funkcja Common Cut. W przypadku całej partii produktów wiele produktów jest rozdzielanych tylko jednym cięciem, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przetworzenie danej partii. Podczas cięcia plazmowego pozycja palnika jest lekko kompensowana, aby również skompensować naturalny stożek między dwoma produktami.

Wytycza drogę do idealnej ścieżki cięcia

Z włączoną funkcją przestrzeni dodatkowej, robot patrzy przed siebie w procesie cięcia, aby zoptymalizować ścieżkę cięcia i usunąć ewentualne blokady. Zwłaszcza przy cięciach środnika w profilach H lub I, palnik może być zablokowany przez pasy. Dzięki funkcji przestrzeni dodatkowej robot odcina części z pozostałego materiału, który potencjalnie mógłby spowodować kolizję i toruje drogę do perfekcyjnego cięcia.

Krótkie i ciężkie profile odbierz zmostkowane ze sobą na magazynie odbiorczym

W przypadku obróbki ciężkich profili o mniejszej długości można skorzystać z funkcji Mostkowania. Tam, gdzie można spodziewać się długiego przestoju w wyniku kilkukrotnego wejścia do maszyny w celu usunięcia ciężkich produktów, funkcja Mostkowania zapewnia automatyczne odprowadzenie wszystkich produktów końcowych jako całości. Operator rozładowuje pojedynczy profil i oddziela produkty końcowe od siebie w preferowanym miejscu, minimalizując operacje logistyczne.

DĄŻENIE DO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

System V807 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości. Każdy moduł i każdy podzespół jest podporządkowany, aby osiągnąć cel. W związku z tym urządzenie to zostało starannie zmontowane wyłącznie z najlepszych komponentów. Aby zapewnić jakość, ale przede wszystkim, aby zagwarantować tę jakość długoterminowo. Stale optymalizujemy oprogramowanie, aby móc wydajniej wykonywać bardziej zaawansowane cięcia, a nawet zwiększać jakość produktu.

Koniec z ręcznymi regulacjami

Przy cięciu profili H należy liczyć się z promieniami i różnymi grubościami profili. Podczas cięcia różnice należy kompensować w czasie rzeczywistym. Kompensacja ręczna nie jest opcją i dlatego zautomatyzowaliśmy ten proces w funkcji Speed Compensation. W końcu VACAM zna wszystkie szczegóły przetwarzanych profili. W połączeniu ze znanymi parametrami cięcia daje to gwarancję stałej jakości.

Każdy otwór to otwór wysokiej jakości

Aby przyspieszyć i uprościć proces cięcia, rozszerzyliśmy dobrze znaną technologię Truehole firmy Hypertherm. Podczas obróbki wielu grubości eliminuje się czasochłonne zmiany gazu, a przejścia między otworami w obrębie lub poza pierwotnym zakresem są wycinane stopniowo.

Cięcie środnika bez kolizji

W oparciu o parametry z naszych własnych doświadczeń w zakresie cięcia, VACAM jest w stanie obliczyć optymalny kąt cięcia podczas cięcia środnika. Automatyczne obliczanie kąta pozwala palnikowi zbliżyć się jak najbliżej do powierzchni pasa podczas cięcia bez ryzyka kolizji lub uszkodzenia pasa.

Tylko jakość pozostaje

Niewielka, lecz bardzo skuteczna funkcja to automatyczne przebijanie odpadów. Wraz z początkiem nowej ścieżki cięcia przebicie materiału jest niestety konieczne i nie przyczynia się do kontrolowanej jakości. Umieszczając procesy przebijania w częściach odpadowych profili i tworząc wiodącą drogę cięcia, produkty końcowe są wykonane z kontrolowaną wysoką jakością cięcia. Dodatkową zaletą jest to, że żużel również przylega do odpadów, co skutkuje znacznym skróceniem czasu czyszczenia i większą wydajnością produkcyjną dla produktów końcowych.

Jakość gotowa do pracy

Bez konieczności montażu robot jest gotowy do pracy bezpośrednio po rozpakowaniu (z kontenera) zgodnie z testami jakości wykonywanymi podczas montażu. Maszyna jest wyjmowana z kontenera jako całość i umieszczana na miejscu. Pozostają jeszcze automatyczne kalibracje robota i narzędzi oraz automatycznych magazynów transportowych, aby rozpocząć produkcję.

Wspólnie osiągamy jakość

Jak możemy zagwarantować maksymalny czas pracy bez przestojów, jeśli nie możemy polegać na komponentach naszych maszyn? Korzystając z naszych maszyn, dążymy do zrównoważonego rozwoju i ciągłości pracy, co jest możliwe tylko wraz z odpowiednimi partnerami, którzy podobnie jak my, przykładają ogromną wagę do jakości. Starannie dobrane elementy, które są montowane przez naszych specjalistów. To fundamenty dla zmaksymalizowania czasu Twojej pracy.

WA CO WEWNĄTRZ?

Wewnątrz V807 elementy mogą nagrzewać się. Dlatego nasi inżynierowie zwracali szczególną uwagę na wykończenie na wczesnych etapach projektowania. Wszystkie kable przechodzą przez stalowe prowadnice lub są wbudowane w ekranowaną oś obrotową. Widoczne części maszyny są wolne od pyłu i mają zawiasowe pokrywy ułatwiające dostęp.

Przetwarzanie 4-stronne ze szwajcarską precyzją
Stäubli jest jednym z naszych wysokiej jakości partnerów i producentem naszego robota tnącego. Dzięki otwartemu interfejsowi możemy podłączyć robota z naszym oprogramowaniem i zintegrować go z naszą optymalizacją. Jego pozycja eliminuje bezwładność dla optymalnej stabilności podczas cięcia, a solidny robot IP65 jest odporny na pył.

Łatwa wymiana między plazmą a tlenem

Szybko przełączaj pomiędzy plazmą a tlenem i przetwarzaj różne grubości profili. Wszystko jest zintegrowane, przygotowane i schowane w obracającym się dysku, a także gwarantuje szybką wymianę, co zwiększa elastyczność!

DROGA DO WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

System V807 został zaprojektowany z myślą o szybkiej dostawie i montażu, aby jak najszybciej sprostać zapotrzebowaniu na wyższą wydajność. Dzięki w pełni modułowym i w pełni zintegrowanym podzespołom można z łatwością rozbudować maszynę o bardziej zautomatyzowaną logistykę lub dodać maszyny uzupełniające w późniejszym czasie w miarę rozwoju firmy.

Większa elastyczność w zaledwie 7 minut

Oprócz większej wydajności, uważamy również, że ważne jest zapewnienie elastyczności w procesie produkcji. Oprócz cięcia grubszych profili, można również stosować cięcie tlenowe do cięcia zaawansowanego. Dzięki wąskiemu kształtowi palnik tlenowy może być znacznie bliżej pasa profilu H lub I. Często uważa się, że zmiana pomiędzy plazmą a tlenem jest czasochłonna, a tym samym nieskuteczna. Model V807 jest w pełni przygotowany do cięcia plazmowego i tlenowego, a jego ręczne przełączenie zajmuje zaledwie 7 minut.

Szybka dostawa i montaż

Nowa, inteligentna konstrukcja sprawiła, że V807 ma znacznie mniejszy obrys, co przynosi wiele korzyści. Robot tnący jest w pełni zbudowany i przetestowany w naszym warsztacie. Dzięki swoim rozmiarom może być w całości umieszczony w kontenerze bez konieczności demontażu. Szybki proces produkcji i dostępne zapasy w USA gwarantują bardzo szybką i wydajną dostawę oraz montaż.

Skrócenie czasu obróbki końcowej

Wiodąca w branży technologia cięcia firmy Hypertherm w połączeniu z optymalizacją oprogramowania Voortman gwarantują najwyższą możliwą jakość cięcia. Jest to korzystne nie tylko dla produktów końcowych, ale również dla dużej wydajności produkcyjnej. Dzięki tej jakości cięcia obróbka końcowa produktów jest znacznie łatwiejsza i szybsza. Ilość żużlu jest zredukowana do minimum. Ponadto znacznie mniej przywiera do materiału. Twój produkt jest gotowy do spawania po wykonaniu zaledwie kilku ręcznych czynności.

Najmniejsze gabaryty na rynku

Bardzo wysoka wydajność przy niewielkiej ilości miejsca zajmowanego w warsztacie. To było nasze pierwsze założenie podczas projektowania tej maszyny. I udało się nam, tego dokonać. Dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów sterowania i kompletnego systemu pomiarowego z maszyną model V807 ma najmniejsze wymiary na rynku!

Najwyższa możliwa wydajność

System V807 jest dostarczany z opracowanymi i wyprodukowanymi przez nas systemami obsługi. Szybkie przenośniki rolkowe i dwukierunkowe transportery poprzeczne zapewniają w pełni zautomatyzowane podawanie i odprowadzanie z maksymalną prędkością 200 stóp na minutę. System sterowania VACAM zapewnia zarządzanie buforami i wczesne podawanie, dzięki czemu profile są zawsze umieszczone blisko linii odniesienia lub nawet przed maszyną, aby utrzymać wydajność produkcyjną na jak najwyższym poziomie. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom w maszynie i sterowanej programowo obsłudze materiałów, operatorzy skupiają się głównie na nadążaniu za maszyną w zakresie załadunku i rozładunku materiałów.

Produkcja zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz

W zależności od wymagań wydajnościowych model V807 może być używany zarówno jako samodzielny koń pociągowy, jak i w połączeniu z innymi maszynami. Dzięki dynamicznej konstrukcji można z łatwością wdrożyć tę maszynę we wszystkich możliwych sytuacjach. Dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi pomiarowemu jest to kompletna maszyna, która musi być umieszczona na swoim miejscu. Czy chcesz umieścić maszynę na zewnątrz? Dzięki temu, że wszystko jest zintegrowane w zamkniętej obudowie, jest to z pewnością możliwe. Niezależnie od tego, czy trzeba podzielić procesy, czy tylko uzyskać kompleksowe rozwiązanie, system V807 zawsze dąży do uzyskania najwyższej wydajności.

Łatwe wdrożenie w istniejących liniach

Do zmiany kierunku pracy wystarczy jedno kliknięcie myszką. Osprzęt systemu V807 został zaprojektowany wraz z oprogramowaniem sterującym do zarządzania ustawieniami. Dzięki temu wdrożenie jest bardzo elastyczne. Dzięki rozwiązaniu typu „wszystko w pudełku” również rolkowy system podawania jest zintegrowany wewnątrz obudowy. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych lub systemów. Dlatego V807 można umieścić pomiędzy istniejącymi przenośnikami rolkowymi bez dodatkowego wysiłku.

INTEGRACJA Z HALĄ WARSZTATOWĄ

Robot do cięcia termicznego Voortman V807, tak jak wszystkie inne maszyny, jest dostarczany z oprogramowaniem operacyjnym VACAM, co oznacza, że wszystkie maszyny mówią tym samym „językiem”. To sprawia, że V807 jest niewiarygodnie wszechstronny i może stanowić część całkowicie nowego układu, w tym przenośników rolkowych i transporterów poprzecznych połączonych z innymi maszynami Voortman lub jako samodzielne centrum obróbcze.

Robot do cięcia termicznego Voortman V808, tak jak wszystkie inne maszyny, jest dostarczany z oprogramowaniem operacyjnym VACAM, co oznacza, że wszystkie maszyny mówią tym samym „językiem”. To sprawia, że V808 jest niewiarygodnie wszechstronny i może stanowić część całkowicie nowego układu, w tym przenośników rolkowych i transporterów poprzecznych połączonych z innymi maszynami Voortman lub jako samodzielne centrum obróbcze.

Zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie wydajności

MSI, nazywany również Multi System Integration, otwiera drzwi w celu pełnej automatyzacji produkcji poprzez łączenie maszyn z transportami poprzecznymi, przenośnikami rolkowymi, buforami produktów i czujnikami materiału. Dane produkcyjne muszą być zaimportowane tylko raz, a następnie system MSI automatycznie dystrybuuje dane do wszystkich maszyn zintegrowanych z systemem produkcyjnym.

Oprogramowanie VACAM decyduje o optymalnej trasie materiałów

W oparciu o aktualną produkcję, preferencje klientów i dostępne maszyny w linii MSI, oprogramowanie VACAM automatycznie wybiera optymalną drogę do osiągnięcia najwyższej wydajności. MSI oznacza koniec transportu profili hutniczych i półproduktów z maszyny do maszyny. MSI to zintegrowany system produkcyjny. Można śledzić i monitorować każdy profil, produkt i przyszłe plany w czasie rzeczywistym za pomocą dedykowanego oprogramowania sterującego CNC, VACAM firmy Voortman, zainstalowanego na każdej maszynie.

Projektowanie optymalnego układu

We współpracy z klientem zespół Voortman projektuje cały układ w oparciu o aktualne lub oczekiwane charakterystyki produkcyjne, takie jak rodzaj profili, długość produktu, liczba procesów, liczba godzin w tygodniu roboczym i budżet.

Integralny plan utrzymania ciągłości pracy i bezpieczeństwa w linii produkcyjnej

Po zainstalowaniu maszyny lub linii produkcyjnej firma Voortman przeprowadza instalację szeregu środków bezpieczeństwa. Niniejsze środki bezpieczeństwa obejmują kurtyny świetlne, linki awaryjne i przyciski zatrzymania awaryjnego. Jednym z priorytetów firmy Voortman jest dostarczanie bezpiecznych linii produkcyjnych, przy jednoczesnym niewstrzymywaniu produkcji, jeśli operator musi wejść do strefy bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kurtyn świetlnych z bramkami, które umożliwiają załadunek i wyładunek w trakcie pracy maszyny, a także dzięki możliwości zdalnego sterowania za pomocą wyłącznika awaryjnego, z którego operatorzy mogą skorzystać podczas wykonywania zadań wewnątrz strefy bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Voortman V807
  Voortman V807
Zakres roboczy mm 25/64 x 2 – 18 x 44
Szerokość maszyny inch 42
Wysokość maszyny inch 106
Długość maszyny inch 146
Waga maszyny lbs 19,000
Osie (4 strony) 6+1
Waga materiału (maks.) lbs 33,000
Prędkość przepływu powietrza przez robota (maks.) f/sec 38
Prędkość rolek podajnika (maks.) f/min 197
Dane techniczne jednostka do usuwania oparów
Długość inch 55
Szerokość inch 55
Wysokość inch 82
Przepływ objętościowy wentylatora m3/godz. 2.350
Wydajność rozdzielania µm 99,999% *0,5
Maks. poziom hałasu dBa 75
Liczba filtrów 4
Powierzchnia filtra na filtr ft2 190

ZAINTERESOWANY? ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe