Kesim tablaları

Egzost tablaları

Egzost tablaları plazma kesim işlemlerinin toz, duman ve buharları yakalamakta kullanılır ve daha sonra filtre vasıtasıyla filtrelenmiş hava tekrar atölyeye geri verilir.

Bölümlü emme

Voortman’ın egzost tablaları muhtelif bölümlere bölünmüş entegre emme kanallarına sahiptir. Bu bölümler kesme bölgesinden kesim dumanlarını emmede kullanılır. Bölümlü emme elektronik olarak çalışan pnometik valfler ile kontrol edilir böylece emme sadece kesme torcunun çalıştığı bölgede yapılır. Bu sadece daha küçük olan da daha iyi emme performansı sağlamakla kalmaz aynı zamanda güç harcamasını da azaltacaktır. 2100 mm enine kadar ve bu en dahil tablalarda emme tablanın tek tarafından sağlanır. Daha geniş tablalar en iyi duman emmesi sağlanması için iki veya daha fazla kanaldan ibarettir.

Bölümsel duman emme

Alışılagelmiş egzost tablalarında kesim sırasında oluşan toz ve kıvılcımlar yukarıya doğru yönelir. Voortman egzost tablalarının entegre yüzey emme sistemi yukarıya doğru yükselen ince tozları yakalar daha sonra filtre sisteminde ayrıştırılır. Tablalar o şekilde tasarlanmıştır ki emilen havayı önceden temizler.

Sağlam ve esnek

Egzost tablası 200 mm kalınlığa kadar malzemelere uygun sağlam kaynak konstrüksiyondur ve 440 amperin üzerinde kesim performansına da uygundur. Egzost tablaları muhtelif en ve boylara sahip esnek tabla tasarımını sağlayan standart modüllerden imal edilmişlerdir. Tabla uzunluğunu daha sonra uzatmak mümkündür.

E-pnometik

Pnömatik valfler elektronik olarak çalışır. Bu sadece daha az miktarda mekanik parça kullanılması ve sonuç olarak daha az aşınma yanında arıza bulma yazılımını önemli ölçüde geliştirir. Pnömatik valfler kesme işleminin valflere tesirini önlemek için pnometik valfler tablanın kenarına koyulmuştur. Tüm pnömatik harekete geçiriciler hava akışına maruz kalınmayan yerlere yerleştirilmiş olup parçalardaki aşınma önemli ölçüde azaltılmıştır.

Kolayca değiştirebilir tabla yüzeyi   Büyük cüruf hazneleri
 

Tezgah kuvvetli ve sağlam plazma tablası ile teçhizatlandırılmıştır. Düz çubuklar 100 mm mesafe ile yerleştirilmiştir. Tabla yüzeyindeki kanallar vasıtasıyla sadece 50 mm mesafede ilave destek çubuklarının yerleştirilmesine müsaade eder. Tabla yüzeyi çelik bölümlere bölünmüş olup tek tabla yüzeyi veya tek destek çubuğunun kolayca değiştirilebilmesini sağlar.

 

Her bölümde kolaca dışarı alınabilen kendi cüruf haznesi vardır. Cüruf hazneleri temizleme aralıklarını arttırmak için çok geniştir.

Cüruf atma tablası

Kesim tablaları cüruf ve küçük parçaları kesim alanında tablanın sonuna taşıyacak cüruf kaldırma sistemi ile de teçhizatlandırılabilir. Cüruf kaldırma sistemi güç gereksinmesini azaltacak şekilde hassas şekilde ayarlanmış salınım yapan konveyörler kullanır. Cüruf kaldırma hiçbir zaman kolay olmamıştır. Tablanın temizlenmesi için gerekli zaman oldukça düşürülmüş ve aynı zamanda cürufun anında dışarı taşınması tablanın içindeki artık malzemenin kümelenmesini azaltır böylece kesme performansı ve duman emme önemli ölçüde geliştirilir.

Su tablaları

Voortman aynı zamanda kendi plaka kesme tezgahları için dumanın %98’den %100’ünü yakalayan böylece filtre kullanılmasını gerektirmeyen su tablaları da temin eder. Su tablaları normal olarak ısı girişi önemli rol oynayan malzemelerin kesiminde veya karbonlu çelik malzemelerin kesiminde kullanılır. Yüksek yükseklik-en oranına sahip malzemelerin kuru kesiminde kesim sırasında ısı girişinden dolayı deforme olabilir. Bu parçaların kesme işlemi sırasında ısısı artar ki bu da boşaltma işlemine engel olabilir veya uzatır.

Suyun altında kesim, kesilen parçanın hemen alınmasını sağlar ki bu da boş zamanı azaltır. Dumanı ve tozu emecek filtre sistemine gerek olmadığından ilk yatırım daha azdır. Bu su tablasının daha küçük atölyelerde daha fazla kullanılmasını cazip kılar. Kesim işlemi sırasında oluşan toz doğrudan su ile emilir. Duman emme ünitesi ve böylece kanallama gerekmediğinden atölyede fazla yer kaplamaz ve tüm sistemin güç maliyetleri azaltılır.

Cüruf Kaldırma Sistemi   Otomatik su seviyesi kontrolü
 

Su altı kesim kuru plazma kesime göre başka bazı avantajları da vardır. Örneğin su kesim işlemi sırasında oluşan gürültü seviyesini en azından 35dB’ye azaltır ki bu binanın geri kalan kısmı için daha iyi çalışma ortamı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda ark ışını miktarını azaltır.

Otomatik su seviyesi kontrolü

Voortman su tablaları su seviyesini otomatik olarak düzenler. Suyun altında ve üstünde kesim yapmak mümkündür. Örneğin ısıya hassas parçaların suyun soğutma özelliğinin tam kullanılabilmesi için suyun altında kesilmesini daha iyi olacağı yanında markalama su seviyesinin üzerinde yapılır. İnce paslanmaz çelik suyun altında kesildiğinde kesilen kenarlarda renk değişmesi daha az olur.

Su seviyeleri hava hazneleri kullanılarak yükseltilir ve alçaltılır. VACAM kontrol yazılımında su seviyesi ayarlandıktan sonra basınçlı hava haznelerine pompalanır ki bu da tabladaki su seviyesinin artmasını sağlar. Su seviyesinin azaltmak havanın boşaltılması ile olur. Saniyeler içinde su istenen seviyeye gelir. Alçak su seviyelerinde, kesim suyun üzerinde yapılabilir. Su seviyesi alçaltılarak cüruf hazneleri kolayca alınabilir.

Cüruf kaldırma sistemi

Su tablası tüm küçük parçaları ve artık malzemeyi tablanın dibini üzerinde çalışan artık konveyörü vasıtasıyla kaldırılan cüruf kaldırma sistemi ile donatılabilir. Toplanan parçalar tablanın sonuna taşınacak ve bir hazneye biriktirilecektir. Bu temizleme zamanını ve dolayısıyla tezgahın ölü zamanını oldukça azaltacaktır.

Suyun altında alüminyum kesilmez

Suyun altında alüminyum kesilmesi kimyasal reaksiyon ile neticelenir ve suyun içindeki Hidrojen dışarıya çıkartılır. Hidrojen gazı yangına veya patlamaya sebep olabilir. Hidrojen dolayısıyla patlama olayı suyun altında H35 ile keserken de meydana gelebilir. Voortman’ın su tablalarındaki su seviyesini otomatik olarak düzenlediğinden dolayı alüminyum veya H35 ile su seviyesi üzerinde kesim yapmak mümkündür.

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman