Snijtafels

Afzuigtafels

Afzuigtafels worden gebruikt om stof, snijdampen en gassen van het plasmasnijden op te vangen. Via een filter wordt vervolgens schone lucht terug de werkplaats in geblazen.

Sectionele afzuiging

De snijtafel beschikt over geïntegreerde afzuigkanalen welke onderverdeeld zijn in verschillende secties, zodat sectioneel afzuigen van de snijrook mogelijk is. Elektrisch bediende pneumatische kleppen zorgen ervoor dat afzuiging alleen geschied in de nabijheid van de toorts. Dit resulteert niet alleen in een betere afzuiging op een kleiner oppervlak, maar verlaagt ook het energieverbruik van de afzuiginstallatie. Tafels met een breedte tot en met 2.100 mm worden aan één zijde van de tafel afgezogen. Bredere tafels worden met twee of meer afzuigkanalen uitgerust om een optimale afzuiging te garanderen.

Sectionele rookafzuiging

In conventionele afzuigtafels stijgt stof en vonken op door de verspreiding tijdens het snijden. De geïntegreerde oppervlaktefiltratie van de Voortman afzuigtafels vangt fijnstof op dat opstijgt, en scheidt dit vervolgens in het bevestigde filtersysteem. De tafels zijn zo ontworpen dat de afgezogen lucht wordt voorgereinigd.

Robuust en flexibel

De afzuigtafel is een robuuste gelaste constructie die geschikt is voor materialen met een dikte tot 200 mm en voor ampèrageniveaus van meer dan 440 ampères. De afzuigtafel is opgebouwd uit standaard modules welke een flexibel tafelontwerp met verschillende breedtes en lengtes toestaat. Het is daarnaast mogelijk om de tafellengte achteraf te verlengen.

E-pneumatisch

De pneumatische kleppen worden elektronisch aangestuurd. Dit resulteert niet alleen in minder mechanische onderdelen en (daardoor) minder slijtage, maar ook in een sterk verbeterde software diagnostiek. De pneumatische kleppen zijn in de zijkant van de tafel geïntegreerd om invloeden van het snijproces op de kleppen te minimaliseren. Alle pneumatische actuators zijn buiten de luchtstroom gemonteerd, waardoor slijtage aan de actuators sterk verminderd wordt.

Makkelijk te vervangen dek   Grote slakkenbakken
 

De machine is uitgerust met een sterke en stevige plasmatafel. Het snijdek van de tafel is voorzien van rechte strippen met een onderlinge afstand van 100 mm. Sleuven in het frame van het snijdek maken het mogelijk om additionele strippen in te voegen, met een onderlinge afstand van 50 mm. Het dek is modulair ontworpen en onderverdeeld in meerdere secties. Dit maakt het mogelijk om versleten strippen afzonderlijk, of een volledige sectie in één keer te vervangen.

 

Elke sectie heeft zijn eigen, eenvoudig te verwijderen slakkenbak. De slakkenbakken zijn extra groot om schoonmaakintervallen te vergroten.

Slakverwijdersysteem

De afzuigtafels kunnen geleverd worden met een slakverwijdersysteem om slak en kleine producten van het snijgebied naar het eind van de plasmatafel te transporteren. Het slakverwijdersysteem gebruikt oscillerende transportbanden. Deze zijn precies in het resonantiegebied geplaatst om energie te besparen. De tijd die nodig is om een tafel schoon te maken wordt sterk gereduceerd. Slak verwijderen was nog nooit zo makkelijk. Het onmiddelijk afvoeren van slak verminderd tevens de aangroei van afvalmateriaal aan de binnenzijde van de tafel, waardoor zowel de snijprestaties alsmede de afzuiging van rook aanzienlijk verbeteren.

Watertafels

Voortman kan ook een watertafel leveren voor haar plaatbewerkingsmachines. Deze watertafels elimineren het gebruik van een filter. Een watertafel wordt normaal gebruikt voor het snijden van constructie staal of voor het snijden van producten waarbij warmte een belangrijke rol speelt. Producten met hoge lengte/breedte ratios kunnen vervormen tijdens het snijden door de invloed van warmte tijdens het snijden. De producten worden tijdens het snijproces ook verwarmd, wat het afladen van de producten kan belemmeren en/of verlengen. Bij onder water snijden kunnen de producten onmiddellijk worden afgeladen na het snijden, wat tot minder stilstand leidt.

De initiële investering is daarnaast lager, omdat een filtersysteem niet nodig is. Dit maakt een watertafel interessant voor kleinere werkplaatsen. Het stof dat gecreëerd wordt tijdens het snijproces wordt meteen geabsorbeerd door het water. Omdat ook een filter niet nodig is en luchtkanalen overbodig zijn, worden de voetafdruk en de energiekosten van de volledige installatie verkleind.

Slakverwijdersysteem   Rooster voor kleine onderdelen
 

Onder water plasmasnijden heeft grote voordelen ten opzichte van droog plasmasnijden. Een voorbeeld is dat het water een deel van het geluid absorbeerd dat tijdens het snijproces gecreëerd wordt: een verlaging van 35 dB is mogelijk, waardoor het werkklimaat in de rest van het gebouw wordt verhoogd. Daarnaast is het licht van de plasmaboog minder fel wanneer onder water wordt gesneden.

Automatisch waterniveaumanagement

De watertafels van Voortman reguleren het waterniveau automatisch. Het is mogelijk om boven en onder het waterniveau te snijden. Markeren dient bijvoorbeeld boven het waterniveau te gebeuren terwijl warmte-gevoelige producten beter onder water gesneden kunnen worden om het koelvermogen van het water het best te benutten. Dun, roestvast staal vertoont ook minder randverkleuring wanneer het onder water wordt gesneden.

Het waterniveau wordt verhoogd en verlaagd door middel van luchtkamers. Nadat het waterniveau is vastgezet in de VACAM software wordt perslucht in de kamers gepompt, die vervolgens het waterniveau laten stijgen. Om het waterniveau te laten dalen wordt simpelweg lucht uit de kamers gelaten. Door deze werkwijze is het water binnen enkele seconden op het gewenste niveau. Als het water op een lager level wordt gezet, is het mogelijk om boven water niveau te snijden en zijn de slakkenbakken eenvoudig te verwijderen.

Slakverwijdersysteem

Een slakverwijdersysteem verwijdert kleine producten en afvalmateriaal uit het water, door middel van een schraapband welke over de bodem van de tafel loopt. De verzamelde slak en producten worden naar het eind van de tafel getransporteerd en in een bak gedeponeerd. Dit zal de schoonmaaktijd en dus de stilstand van de machine drastisch verlagen.

Geen aluminium onder water

Het onder water snijden van aluminium resulteert in een chemische reactie die waterstof uit het water onttrekt. Waterstof kan leiden tot vuur of een explosie. Explosiegevaar door waterstof kan daarnaast ook ontstaan wanneer onder water gesneden wordt met een H35 gas. Omdat de watertafels van Voortman het water niveau automatisch kunnen reguleren is het mogelijk om aluminium of met een H35 gas boven water te snijden.

Deel deze pagina:

Bekijk ons nieuwste
magazine en
brochure
Neem contact op
met Voortman