Powrót

Jak zwiększamy dostępność produkcji bezzałogowej

Strona główna | Baza wiedzy | Jak zwiększamy dostępność produkcji bezzałogowej

Większa interakcja i ułatwienie pracy operatora

Dzięki wbudowanej wiedzy o procesach i automatyzacji od operatora niewymagana jest specjalistyczna wiedza. 24-calowy panel dotykowy dostarcza cennych informacji i sugestii, dzięki którym proces produkcji przebiega tak płynnie, jak to tylko możliwe. Ciężko pracowaliśmy, aby uprościć i skrócić typowe zadania wykonywane ręcznie. Łatwość obsługi przez operatora gwarantuje ciągłość jakości produkcji i maksymalizuje całkowity czas pracy maszyny.

Aby zapewnić Państwu jak najwięcej informacji zwrotnych i informacji o maszynie oraz aby Państwa maszyna do obróbki blach pracowała tak wydajnie, jak to tylko możliwe, do naszego oprogramowania sterującego VACAM dodano kilka przełomowych funkcji. Dzięki temu operator maszyny może zostać mianowany kierownikiem, ponieważ jego główne zadanie zmieni się z obsługi maszyny na załadunek i rozładunek oraz zarządzanie całym warsztatem. W jaki sposób? Przeczytaj więcej poniżej!

Przejdź na bezobsługowość dzięki funkcjom na najwyższym poziomie
Optymalna wydajność - nawet w nocy

Planowanie zadań bez papieru

Przegląd harmonogramu VACAM ułatwia planowanie pracy i zwiększa jej niezawodność, eliminując niepewność co do planowania i czasów procesów. Przewidywane czasy produkcji dla każdego zlecenia służą do przygotowania pracy tak, aby zmieścić się w zaplanowanym czasie. Operatorzy mogą zobaczyć, które zadania mogą być przetwarzane, a które wymagają dodatkowego oprzyrządowania.

Wydajne grupowanie zadań

Jeśli operator zauważy jakąś przestrzeń lub elastyczność w zadaniach zaplanowanych przez przygotowania pracy, może podjąć decyzję o skorzystaniu z tak zwanego „Programatora". Programator pokazuje nakładanie się narzędzi pomiędzy zagnieżdżeniami oraz amperaż, grubość materiału i narzędzia na rozkrój. Pomaga to w bardziej efektywnym grupowaniu i planowaniu rozkrojów oraz dąży do zapewnienia jak najlepszej sekwencji zadań w okresie bezobsługowej produkcji.

Możliwość dostarczenia do 27 narzędzi

Oprócz 8 narzędzi znajdujących się już w głównej zmieniarce narzędzi, która porusza się wraz z mostem, maszyna ta może zostać wyposażona w dodatkowe 19 narzędzi zainstalowanych na końcu stołu. Podczas obróbki i wymiany narzędzi za pomocą będącej zawsze blisko procesu "głównej zmieniarki narzędzi", można jednocześnie wymieniać inne narzędzia w dodatkowej "stałej zmieniarce narzędzi". Ta łączna liczba 27 narzędzi pozwala na doskonałe przygotowanie się do wszystkich zaplanowanych prac, umożliwiając dłuższe okresy bezobsługowej pracy przy maksymalnym czasie bez przestojów.

Większa interakcja i ułatwienie pracy operatora
Nie musi to być trudne

Bezobsługowe przetwarzanie wielu blach

Funkcja VACAM Buffer umożliwia załadowanie i wprowadzenie wielu blach na listę buforową w celu wykonywania wielu zadań pod rząd bez ingerencji operatora. W przeglądzie buforów dostępne są zaplanowane zadania. Pomaga to w łatwym określeniu punktów zerowych i z góry wyświetla wymagane i proponowane materiały eksploatacyjne. Co dalej? Wystarczy nacisnąć przycisk, aby rozpocząć przetwarzanie!

Wydłużenie bezobsługowej produkcji

Nawet jeśli obecnie pracujesz w trybie automatycznym, nadal są jakieś czynności, które trzeba wykonać ręcznie. Funkcja Trybu Bezobsługowego działa wokół tych ręcznych interwencji w sposób w pełni zautomatyzowany z wykorzystaniem dostępnego zestawu narzędzi. W Trybie Bezobsługowym można kontynuować pracę przez dłuższy czas. Na przykład, tryb ten umożliwia wykonywanie wszystkich znakowań, wierceń, frezowań na kilku blachach w trakcie nocnej zmiany z pełną automatyzacją bez operatora, co pozwala zaoszczędzić całą zmianę.

Bądź tam tylko wtedy, gdy jest to konieczne

Na pulpicie nawigacyjnym wyświetlany jest czas trwania procesu (plazmowego lub tlenowego), liczba pozostałych operacji do wykonania i pozostały czas produkcji. Ale co najważniejsze, pokazuje, kiedy operator musi być obecny przy maszynie w celu wykonania czynności manualnych. W czasie, gdy operator nie jest potrzebny przy maszynie, prace można wykonywać w innych miejscach w warsztacie. Innymi słowy, dodać wartości tam, gdzie jest ona rzeczywiście najbardziej potrzebna w danym momencie.

DOŁĄCZ DO NAS NA INTERAKTYWNĄ SESJĘ NA ŻYWO

Zobacz swój własny produkt stworzony na naszej maszynie?

Czy chcesz zobaczyć, jak Twój konkretny produkt jest wytwarzany na jednej z naszych maszyn Voortman? Od tego momentu można pobrać demo na żywo dla wybranej maszyny i zobaczyć, jak powstaje Twój własny produkt. Po prostu prześlij nam swój plik produktu, a nasi eksperci powiedzą Ci wszystko, co musisz wiedzieć i odpowiedzą na wszystkie pytania, a Ty możesz wybierać, z jakiej kamery chcesz oglądać demo.

Zamów demonstrację