Terug
  • Automatisering
  • Snijden
  • Autogeen
  • Plasma
  • Plaat
  • Staalbouw
  • Maakindustrie

Automatiseer uw productie met tafels voor automatische slak- en onderdeelafvoer
Reinigingsinterval

Tijdens bewerking op een afzuigingstafel vullen de slakbakken zich tijdens de productie langzaam met gesmolten slak van het snijwerk. Na enige tijd – 4 tot 12 weken, afhankelijk van wat u bewerkt – is de tafel vol. De dampafzuiging/luchtstroom door de tafel daalt dan onder een aanvaardbaar niveau. Nog langer wachten met onderhoud van de tafel kan er zelfs toe leiden dat plasmastof niet goed wordt verwijderd en dat er een onveilige omgeving voor medewerkers ontstaat.

Sommigen verhogen liever het reinigingsinterval van de bakken, terwijl anderen liever het aantal uur per reinigingscyclus verlagen. Daarom sommigen intervallen langer aanhouden dan anderen. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het kan worden om de bak te reinigen omdat alles verstopt raakt. Bij een volle tafel is vaak de operator verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zware taak om deze afzuigtafels te reinigen.

Arbeidsintensief werk

Deze taak kan ongeveer 4-8 uur per reinigingscyclus duren voor een tafel van 6 m, waarbij vaak twee personen nodig zijn. Op basis van een gemiddeld wisselinterval van 6 weken zijn jaarlijks ongeveer 1 tot 2 werkweken per ploegendienst nodig voor het reinigen van de afzuigtafel. De snijlatten en het dek moeten worden weggenomen van de tafel, om de bakken of slakladen naar een container te kunnen brengen en ze te kantelen en de slak te verwijderen.

Rendement op investering met arbeidskosten

Er zijn echter opties om deze reinigingscyclus met zelfreinigende tafels te automatiseren. Wie vanuit het oogpunt van rendement op de investering hierbij alleen rekening houdt met de arbeidskosten van de reinigingscycli, zal de terugverdientijd meestal te groot vinden. Wanneer de machine slechts in één ploegendienst draait, spreken we over een terugverdientijd van een automatische reinigingstafel van meer dan een decennium in plaats van een jaar. Bij dubbele ploegendiensten die kortere reinigingsintervallen hebben en minder tijd hebben voor manueel reinigen van de tafel, wordt de terugverdientijd van een automatische reinigingstafel meestal al wat interessanter met een jaar of 5.

Rendement op investering rekening houdend met extra stilstand voor reiniging

Uiteraard worden hierboven alleen de arbeidskosten meegerekend, in de veronderstelling dat deze extra stilstand voor het reinigen van de tafel niet leidt tot omzetverlies of machine-uren. Als men de machine met volledige ploegen kan laten draaien, moeten ook afschrijvingspercentages per uur en zelfs verloren winstmarges worden meegerekend, omdat de uren voor het manueel reinigen van de tafel niet bruikbaar zijn voor de bewerking van onderdelen. Het is belangrijk rekening te houden met de stilstand van de machine voor het reinigen. Als een machine is uitgerust met meerdere tafels, kan een deel van de tafel handmatig worden gereinigd terwijl de machine op een andere plaats door gaat met bewerken. Dit elimineert stilstand van de machine. Als we aannemen dat dit niet het geval is en u slechts één snijtafel bezit, dan leidt reiniging tot extra stilstand. Hierdoor ontstaat er een interessante meer dan gehalveerde terugverdientijd voor zelfreinigende tafels, zelfs bij één ploegendienst.

Verborgen kosten

Zelfs voor producenten en fabrikanten die één ploegendienst draaien en waar de productiecapaciteit nog niet maximaal wordt benut, of waar reiniging niet leidt tot extra stilstand, kan een automatische reinigingstafel interessant zijn. Dit heeft te maken met veel verborgen kosten die niet rechtstreeks verband houden met een automatische reinigingstafel. In producties waarbij kleinere onderdelen worden bewerkt, komen deze onderdelen vaak terecht in de slakbakken. Het reststuk rust boven op de afzuigtafel. Dit geeft de operator geen ruimte om het onderdeel vast te pakken of maakt het verwijderen van onderdelen erg moeilijk. Terwijl de machine blijft snijden, kunnen de spatten van opeenvolgende sneden het onderdeel dat in de slakbak ligt aantasten als dit niet snel genoeg wordt verwijderd.

Onderdelen in de slakbak worden soms weggegooid of vereisen een aanzienlijke nabewerking voor reiniging, wat er ook toe kan leiden dat het snijden van een nieuw onderdeel voordeliger is. Vooral bij de bewerking van veel kleinere onderdelen kunnen deze kosten de terugverdientijd van een automatische reinigingstafel verlagen naar 1 tot 3 jaar, zelfs in werkplaatsen die de machine niet op volle capaciteit gebruiken.


Gerelateerde
machines

Voortman V310 De ultieme, meest complete snij- en boormachine voor flexibele plaatbewerking

Lees meer