Powrót
  • Automatyzacja
  • Cięcie
  • Tlenowe
  • Plazma
  • Blacha
  • Przetworstwo-stali
  • Przemysl-produkcyjny

Automatyzacja produkcji dzięki automatycznym stołom do usuwania żużlu i części


Częstotliwość czyszczenia

Podczas obróbki na stole roboczym pojemniki powoli napełniają się podczas produkcji stopionym żużlem. Po pewnym czasie, który może wynieść od 4 do 12 tygodni, w zależności od rodzaju materiału do przetwarzania, stół stanie się pełny, a odprowadzanie oparów / przepływ powietrza przez stół spadnie poniżej dopuszczalnych poziomów. Opóźniona konserwacja stołu może nawet spowodować, że pył po cięciu plazmowym nie zostanie odpowiednio usunięty i zacznie stwarzać niebezpieczne środowisko dla pracowników.

Niektórzy użytkownicy wolą zwiększyć częstotliwość czyszczenia pojemników, a inni wolą zmniejszyć liczbę godzin na cykl czyszczenia, stąd różnice w długości odstępów czasu. Im dłużej się czeka, tym trudniej jest wyczyścić pojemnik, ponieważ wszystko stopniowo stanie się zatkane. Gdy stół jest pełny, operator często odpowiada za wykonanie uciążliwego zadania czyszczenia tych stołów roboczych.

Praca z duzym nakładem robocizny

Zadanie to może trwać około 4-8 godzin na cykl czyszczenia przy stole 6 m / 20 stóp, a często nawet w dwie osoby. W oparciu o średnio 6-tygodniowy interwał zmian, od 1 do 2 tygodni roboczych rocznie na każdą zmianę przeznacza się na czyszczenie stołów roboczych. Płyty tnące i zespół tnący należy zdjąć ze stołu, pojemniki lub tace na żużel należy wyjąć ze stołu, a następnie przenieść do kontenera i przechylić w celu usunięcia odpadów.

Zwrot z inwestycji z kosztami robocizny

Istnieje jednak możliwość automatyzacji cyklu czyszczenia za pomocą stołów samoczyszczących. Z perspektywy zwrotu z inwestycji, patrząc jedynie na koszty robocizny w cyklach czyszczenia, stopień zwrotu będzie zbyt długi dla większości, wynosząc bliżej dekady (nie zaś kilku lat), kiedy maszyna pracuje tylko na jednej zmianie. Przy podwójnej zmianie, z większą częstotliwością czyszczenia, stopień zwrotu z inwestycji stanie się szczególnie interesujący po około 5 latach.

Zwrot z inwestycji przy dodatkowym przestoju koniecznym do przeprowadzenia czyszczenia

Oczywiście, powyżej uwzględnione są tylko koszty robocizny, przy założeniu, że dodatkowy przestój na czyszczenie stołu nie prowadzi do utraty obrotów ani godzin pracy maszyny. Jeśli wytwórcy mogą pracować z maszyną na pełnych obrotach, należy uwzględnić stawki amortyzacji maszyny na godzinę, a nawet utratę marży zysku, ponieważ godzin poświęconych na czyszczenie stołu nie można przeznaczyć na obróbki części. Ważne jest, aby czas bezczynności zakładano w planach ze względu na konieczność czyszczenia. Jeśli jedna maszyna jest wyposażona w wiele stołów, można je czyścić ręcznie, gdy maszyna pracuje w innym miejscu, co eliminuje konieczność przestoju. Zakładając, że nie jest to taki przypadek i użytkownik posiada tylko jeden stół do cięcia, czyszczenie prowadzi do dodatkowego przestoju, a tempo zwrotu z inwestycji jest średnio o ponad połowę mniejsze, co prowadzi do ciekawych stóp zwrotu z inwestycji nawet w obrębie jednej zmiany.

Koszty ukryte

Jednak nawet w przypadku producentów i przetwórców, którzy wykonują jedną zmianę i w których wydajność produkcyjna nie jest do maksimum lub w innych sytuacjach, gdy czyszczenie nie prowadzi do zbyt długiego przestoju, automatyczny stół czyszczący może być interesujący. Wynika to z wielu ukrytych kosztów, które nie są bezpośrednio związane z automatycznym stołem czyszczącym. W produkcji, w której przetwarzane są mniejsze części, często te części trafiają do pojemników na odpady. Szkielet spoczywa na stole roboczym, nie pozostawiając miejsca dla operatora na chwycenie części co poważnie komplikuje ich zdejmowanie. Podczas pracy maszyny rozpryski z przyległych cięć mogą spowodować uszkodzenie części, która wpada do pojemnika na odpady, jeśli nie zostanie wystarczająco szybko zebrana.

Części, które wpadły do pojemnika na odpady są czasami wyrzucane lub wymagają znacznego przetwarzania końcowego w celu oczyszczenia, co może również prowadzić do wycięcia nowej części, co jest tańsze. Szczególnie w przypadku cięcia dużej liczby mniejszych części koszty te mogą obniżyć stopę zwrotu z automatycznego stołu czyszczącego do 1 - 3 lat, nawet w przypadku warsztatów, które nie używają maszyny z pełną wydajnością.

Powiązane
maszyny

Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej