Powrót
  • Belka
  • Blacha
  • Jakość

Zmniejszanie tolerancji przez minimalizację drgań


Kluczowe znaczenie ma ograniczenie drgań i odkształceń

Aby zminimalizować tolerancje i poprawić jakość produkcji, wibracje i odkształcenia podczas ruchu powinny być ograniczone do minimum, ponieważ mają bezpośredni wpływ na jakość produktów. Dlatego ważna jest solidna budowa maszyny i dokładność pomiarów. Solidną budowę maszyny zapewniają sztywne, spawane ramy, które zmniejszają tolerancję pomiarów. Im bardziej sztywna maszyna, tym mniej wibracji i odkształceń występuje podczas ruchu wiertła, frezu lub jednostki tnącej.

Sztywne i nieruchome ramy

W związku z tym wszystkie maszyny do obróbki belek i blach firmy Voortman są wyposażone w sztywne i nieruchome ramy minimalizujące wibracje i odkształcenia podczas ruchu. Na przykład wibracje te powinny być ograniczone do minimum, ponieważ mają bezpośredni wpływ na chropowatość przetwarzanej powierzchni, . Może być to powierzchnia nawierconego otworu, obrzeża lub konturu, wyciętego plazmowo lub tlenowo. Krótko mówiąc, redukcja drgań bezpośrednio poprawia jakość produktów. Zminimalizowanie deformacji ramy maszyny podczas ruchu prowadzi do dokładniejszego pozycjonowania końcówki narzędzia. Może być to narzędzie wiercące, frezujące, plazmowe lub tlenowe.

Od samego początku projektowania i konstrukcji maszyn dział inżynieryjny firmy Voortman stosuje dokładną analizę matematyczną, taką jak FEM (metoda elementów końcowych), do projektowania najbardziej wytrzymałych ram i suwnic.

Sztywne i precyzyjne przekładnie zapewniające dokładne przetwarzanie

Nie tylko odkształcenia ramy głównej zwiększają tolerancje przetwarzanej części. Tolerancje mogą być również spowodowane luzem i odkształceniami przekładni maszyny. Im bardziej sztywna i precyzyjna przekładnia, tym dokładniejsze ustawienie maszyny, co prowadzi do dokładniejszego przetwarzania produktów. Dlatego bardzo istotny jest wybór przekładni wysokiej jakości o wysokim współczynniku sztywności i małym luzie. Nasz dział inżynieryjny starannie wybrał wysokiej jakości przekładnie, w które wyposażone są wszystkie maszyny Voortman. To samo dotyczy skrzyń biegów. Każda maszyna do przetwarzania blach jest wyposażona w mechanizmy zębatkowe z kołem zębatym i/lub przekładnie śrubowo-toczne, co zapewnia minimalizację luzu w samej skrzyni biegów. W związku z tym każda zmiana ruchu w napędzie powoduje natychmiastową zmianę ruchu przy czubku narzędzia, czyli tam, gdzie jest przeprowadzany proces.

Wysokiej jakości podzespoły do niezawodnego przetwarzania

Dodatkowo Voortman wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły we wszystkich maszynach, opierając się na jakości dobrze znanych i sprawdzonych marek, takich jak Hypertherm, Kjellberg, Panasonic, Donaldson, Siemens itp. Te wysokiej jakości podzespoły wewnątrz maszyn powodują minimalne tolerancje i dokładne przetwarzanie produktów przy minimalnych przestojach maszyny. Podzespoły te składają się również na solidną, niezawodną i trwałą maszynę, co ostatecznie prowadzi do wysokiej wartości resztkowej maszyny po wielu latach pracy w warsztacie.