Terug
  • Automatisering
  • Plaat
  • Boren
  • Autogeen
  • Staalbouw
  • Maakindustrie

Wat zijn de voordelen van voorboren voor autogeen snijden?


Voorboren van startgaten kan worden gebruikt om een holte te maken zodat het autogeen snijproces kan beginnen zonder in te hoeven steken, ook wel kantenstart (edge-starting) genoemd.Door deze voorgeboorde gaten en het elimineren van het insteekproces, kan slak de onderkant van het materiaal verlaten

Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van voorboren, zal u moeten insteken met de autogeen toorts waarna het snijproces kan starten. Aan het begin van dit insteekproces kan slak de onderkant van het materiaal niet verlaten en zal er een vulkanisch effect ontstaan wat zich aan de bovenkant van de snede ophoopt.

In dit artikel worden toepassingen besproken waarbij voorboren vóór het autogeen snijden interessant is en voordelen biedt op gebied van snelheid, automatisering en materiaalopbrengst. De termen kantenstart proces en insteekproces zijn de twee verschillende processen die hieronder worden gebruikt om de vergelijking te maken.


Snelheid - Bespaar tijd door 's nachts of in het weekend onbemand voor te boren

Kantenstart vs. insteken vergelijking in 80mm dik materiaal(3.125")

https://youtu.be/VWWEQBHakI8

"Kost het voorboren mij extra tijd en vermindert het mijn output?" Dit is een goede vraag, maar het hangt ervan af. Voorboren wat wordt vervolgd met een kantenstart wordt interessant wanneer u onbemande nacht of weekendshifts kunt uitvoeren, omdat het boren tijdens deze shifts kan worden voortgezet. Als dit een optie is in uw werkplaats, dan zal voorboren u altijd tijd besparen, ongeacht de materiaaldikte. Wanneer u bijvoorbeeld ’s nachts gaten voorboort in een onbemande productieshift met CNC-plaatbewerkingsmachines als de V310, V320 of V325, kunt u in de ochtend verder gaan met kantenstarts en het snijden van uw producten.

Een goed voorbeeld is dat bij het voorboren van gaten versus piercen met een gemiddeld diktebereik van 30-100 mm (1,25 ”-4”), de tijdsbesparing door het gebruik van een edge-start in vergelijking met piercing gemakkelijk 10 seconden per start is (zie video hierboven).

Wanneer u een volledige nesting heeft met veel kleinere producten, kunnen kantenstarts in voorgeboorde gaten u enkele minuten tot een half uur op een hele nesting besparen, afhankelijk van het aantal producten. Bekijk de tijdvergelijking in de video hierboven, tussen een edge-start in vergelijking met piercing met 80 mm (3.125 ") dik materiaal.

Nachtploeg al gevuld met productie?

Als uw nachtshift al vol met productie zit of onbemand voorboren geen optie is, moet u er rekening mee houden dat in dunne stalen platen tot ongeveer 30mm, het voorboren u meer tijd kost in vergelijking met het insteekproces. Boven dit diktelimiet zijn de verschillen tussen voorboren en insteken verwaarloosbaar, zie de vergelijking in de onderstaande video.

Kantenstart (inclusief tijd voor voorboren) vs. Insteken vergelijking in 80 mm dik materiaal(3.125")

https://youtu.be/N_e_PS96kbE

Voortman V310 De ultieme, meest complete snij- en boormachine voor flexibele plaatbewerking

Lees meer
Voortman V325 Boren, snijden en frezen van zware platen (doorvoersysteem)

Lees meer
Voortman V320 Plaatbewerking met automatisch ontladen voor de productie van kleine producten

Lees meer

Automatisering

Als u insteken helemaal uit uw proceslijst verwijdert, kan het snijproces meer geautomatiseerd worden met minder onbekende variabelen die handmatig werk en opruimen vereisen.

Met een voorgeboord gat kan vloeibare slak een weg naar beneden vinden. Dit levert twee voordelen op met het oog op automatisering. Allereerst kan de hoogteregeling gebruikt worden nadat er eerst voorgeboord is. Omdat de slak bij een kantstart naar beneden beweegt in plaats van naar boven, wordt er voorkomen dat de hoogteregeling noodgedwongen naar boven moet bewegen of dat de hoogteregelkap wordt beschadigd. Ten tweede is het starten van het autogeen snijproces na het voorboren stabieler en vereist het minder manuele handelingen van uw operators.

Ook is het zo dat bij het autogeen insteekproces, voorverwarmingstijden aanzienlijk variëren zodra de nesting opwarmt. Hierdoor moeten operators tijdens dit voorverwarmingsproces nog vaak ingrijpen. Deze variatie is veel minder bij kantstarts na het voorboren en vereist daarom wederom minder tussenkomt van uw operator.

Materiaalopbrengst - verlaagde kosten per onderdeel

Het elimineren van insteken voor autogeensnijden in dikker materiaal vermindert ook de grootte van de tussenruimtes in nestingprogramma's. Het eerste deel van de aanloop voor het insteken wordt gebruikt om in het materiaal te graven. De vloeibare slak komt dan langzaam uit de bovenkant van de ingestoken holte lopen, in de tegenovergestelde richting van de beweging van de toorts. Door vooruit te bewegen tijdens het insteken, komt de gevormde slak niet direct tegen de toorts aan, waardoor wordt voorkomen dat deze het autogene insteekproces verstoort of stopt. Hierbij geldt wel dat de aanloop een minimale lengte moet hebben om de toorts het materiaal volledig in te laten steken voordat het geprogrammeerde snijcontour begint. Deze langere aanloop zorgt voor grotere ruimtes tussen producten in een nesting.

Bij het voorboren daarentegen waarbij slak naar beneden beweegt, is geen bewegend insteekproces vereist, waardoor een kortere aanloop mogelijk is en de afstand tussen de producten in een nesting kleiner is.

The thicker your material the more the disadvantage it is to leave increased space between parts in a nest. While material cost is primarily defining the cost per part, pre-drilling with edge-start improves nesting yield and lowers production costs compared to the extra lead-in distance needed for piercing.

Hoe dikker uw materiaal, hoe groter de frustratie om grote ruimtes te zien tussen producten in een nesting. Materiaalkosten bepalen namelijk voor een groot deel de kosten per onderdeel. Het voorboren van startgaten met korte aanlopen, reduceren de kosten per onderdeel dan ook aanzienlijk door het optimaal benutten van de stalen plaat. Bij rechthoekige kleine onderdelen kunnen door het insteken met de autogeentoorts meerdere procentpunten materiaalopbrengst verloren gaan vanwege de langere aanlopen die nodig zijn. Hierdoor stijgen de materiaalkosten jaarlijks met enkele tienduizenden euro’s. Kortom, vanuit het oogpunt van materiaalopbrengst geldt dat bij veel kleinere producten in een nesting, voorboren veel voordelen biedt. Hoe groter de producten of hoe dunner het materiaal, hoe minder voordeel voorboren biedt.

Verbruikskosten

“Maar is voorboren niet duurder?” Vanuit een verbruiksperspectief van onderdelen is het zeker duurder. Verbruikskosten met autogeen snijden zijn laag. Ondanks dat je bij het insteekproces waarbij slak naar boven wordt gespoten de onderdelen kan beschadigen, geldt dat de kosten voor het vervangen van hardmetalen boorpunten hoger zijn dan de autogeen nozzles die nodig zijn voor het insteekproces. Deze extra kosten moeten worden afgewogen tegen de besparingen uit voorboren die worden gerealiseerd in automatisering, output en materiaalopbrengst. Met de Voortman plaatbewerkingsmachines bent u vrij om te kiezen voor voorboren of direct insteken, ongeacht de dikte van uw materiaal. Benieuwd of het snijden met autogeen in combinatie met voorboren interessant is voor uw productie? Neem dan vandaag nog contact met ons op!