Powrót
  • Automatyzacja
  • Blacha
  • Wiercenie
  • Tlenowe
  • Przetworstwo-stali
  • Przemysl-produkcyjny

Cięcie paliwowo-tlenowe: czy możesz skorzystać z wiercenia wstępnego zamiast przebijania?


Wstępne nawiercanie otworów startowych jest przydatne, tworząc wnękę, dzięki czemu proces cięcia tlenowo-paliwowego może rozpocząć się bez przebijania – taki proces nazywany jest również procesem rozpoczęcia od krawędzi. Tworząc wstępnie nawiercone otwory startowe eliminujesz przebicie tlenowo-paliwowe, dzięki czemu żużel może opuścić dno materiału.

Można również użyć przebijania, niemniej jednak w trakcie procesu przebijania płynny żużel nie może opuścić powstającego krateru przez dno blachy i widoczny jest efekt wulkaniczny, żużel będzie rozpryskiwać się i opuszczać powstały krater od górnej powierzchni blachy.

W tym artykule omówimy aplikacje, w których wstępne nawiercanie przed cięciem tlenowo-paliwowym ma sens i jak oferuje poprawę prędkości, automatyzacji i wydajności zagnieżdżania. Terminy procesu rozpoczęcia od krawędzi i procesu przebijania są używane jako dwa odrębne procesy w tym artykule.

Prędkość - oszczędź czas stosując wstępne nawiercanie otworów w nocy lub weekend bez operatorów

Porównanie rozpoczęcia od krawędzi z przebiciem dla 80 mm

https://youtu.be/VWWEQBHakI8

„Czy wstępne nawiercanie zawsze zajmuje więcej czasu i zmniejsza moją wydajność?” Świetne pytanie, to zależy. Jeśli jesteś w stanie wykonywać bezzałogowe zmiany nocne lub weekendowe, wiercenie wstępne zawsze pozwoli zaoszczędzić czas bez względu na grubość materiału z perspektywy czasu. Operacje wiercenia mogą być wykonywane w ciągu nocy lub podczas weekendu na warsztacie, z wykorzystaniem maszyn CNC do obróbki blach, takich jak V310, V320 lub V325.

Dobrym przykładem jest to, że podczas wstępnego wiercenia otworów w porównaniu z przebijaniem przy średnim zakresie grubości od 30-100 mm , oszczędność czasu wynikająca z zastosowania rozpoczęcia cięcia od krawędzi w porównaniu z przebijaniem wynosi 10 sekund na start (oglądnij wideo). Gdy masz pełne rozmieszczenie blachy z mniejszymi częściami, rozpoczynanie od krawędzi we wstępnie nawierconych otworach może zaoszczędzić Ci od kilku minut do pół godziny na rozkrój w zależności od liczby części. Sprawdź porównanie czasu między procesem rozpoczynania od krawędzi w stosunku do przebijania dla materiału o grubości 80 mm.

When you have a full nest with smaller parts, edge-starting in pre-drilled holes can save you several minutes to half-an-hour per nest depending on the number of parts. Check out the time comparison in the video above, between the edge-starting process compared to piercing with 80 mm (3.125”) thick material.

Nocne zmiany już obłożone ?

Oczywiście, jeśli Twoja nocna zmiana lub weekendowa zmiana są już wypełnione produkcją, musisz pamiętać, że w przypadku cieńszej stali (do około 30 mm) wstępne nawiercanie zajmie więcej czasu w porównaniu ze zwykłym przebijaniem palnikiem tlenowo-paliwowym. Powyżej tej grubości różnica czasu między wierceniem wstępnym a przebiciem jest pomijalna.

Porównanie rozpoczęcia od krawędzi (wliczając czas wstępnego wiercenia) z przebiciem w 80 mm.

https://youtu.be/N_e_PS96kbE

Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej
Voortman V320 Przelotowa obróbka blach z automatycznym rozładunkiem do produkcji małych produktów

Czytaj więcej

Automatyzacja

Jeśli możesz usunąć przebijania z listy procesów, proces cięcia może być bardziej zautomatyzowany przy użyciu mniejszej ilości nieznanych zmiennych, które wymagają ręcznego działania operatora.

Kiedy rozpoczynasz od krawędzi z cięciem tlenowym paliwem, ciekły żużel może znaleźć drogę w dół przez blachę, zapewniając, że żużel nie będzie rozpryskiwał się w górę. Stwarza to dwie zalety bez ryzyka, że żużel wróci z powrotem w kierunku palnika. Po pierwsze, kontrola wysokości może być nadal używana niezawodnie, ponieważ żużel nie rozpyla się w górę i nie wymusza na sterowaniu wysokością przesunięcia się w górę, aby zrekompensować różnicę wysokości oraz nie ma też ryzyka uszkodzenia nasadki kontroli wysokości. Również użycie rozpoczęcia od krawędzi oznacza, że proces cięcia tlenowo-paliwowego jest bardziej stabilny.

Stosując przebicia tlenowo-paliwowe czasy nagrzewania wstępnego różnią się znacznie, ponieważ blacha z rozkrojem nagrzewa się, dlatego operatorzy często muszą interweniować podczas procesu wstępnego podgrzewania, aby dokonać dokładnej regulacji przed przebiciem. Usunięcie tego procesu, który w znacznym stopniu wpływa na materiały przebijające, umożliwia prowadzenie bezzałogowych zmian na maszynie i jednoczesne obniżenie kosztów produkcji.

Wydajność zagnieżdżania – obniżone koszty na część

Wyeliminowanie przebijania dla cięcia tlenowo-paliwowego w grubszym materiale również zmniejsza rozmiar odstępów między częściami w programach z rozkrojami. Tzw. wejście dla przebijania musi być dłuższe, ponieważ pierwsza część wejścia jest wykorzystywana do zagłębiania się w materiał i powolnego wypuszczania ciekłego żużla z wnętrza materiału ku górze w przeciwnym kierunku do ruchu palnika. Przesuwając palnik do przodu podczas przebijania, żużel nie rozpryskuje się bezpośrednio do palnika, uniemożliwiając mu przytkanie lub zatrzymanie procesu przebijania tlenowo-paliwowego. Wejścia muszą mieć więc pewną minimalną długość, aby umożliwić palnikowi całkowite przebicie materiału przed rozpoczęciem programu cięcia.

Porównaj przebijanie z wstępnym wierceniem, gdy ciekły żużel może być wydmuchiwany w dół, a wejście może być krótsze oraz części mogą być zagnieżdżone znacznie bliżej siebie. Podczas używania wstępnie nawierconych otworów więcej części może być zagnieżdżonych na tej samej powierzchni blachy oraz stopiony materiał może uciec poniżej blachy. Im mniej materiału używasz tym wydajniejszy jest rozkrój a tym samym zużycie materiału jest korzystniejsze.

Im grubszy jest twój materiał, tym większym błędem jest pozostawienie dużej odległości między częściami w rozkroju. Podczas gdy koszt materiału określa w dużym stopniu koszt produkcji danego elementu, nawiercanie wstępne z rozpoczęciem od krawędzi poprawia wydajność zagnieżdżania i obniża koszty produkcji w porównaniu z dodatkową odległością konieczną na tzw. wejście dla przebicia.

Jeśli produkujesz małe, prostokątne części, oszczędność kosztów wynikająca z samej wydajności zagnieżdżania może oznaczać oszczędności rzędu dziesiątek tysięcy rocznie dzięki uzyskaniu większej liczby części z każdego rozkroju. Zalety wstępnego nawiercania i zmniejszania ilości tzw. wejść są połączone z tym, że więcej części jest ciętych, więc im mniejsze części są przetwarzane (co oznacza więcej części wyciętych z pojedynczego arkusza blachy), tym większe oszczędności wynikają z wstępnego wiercenia otworu startowego. Grubszy materiał generuje większe oszczędności z wstępnego wiercenia w stosunku do przebijania w porównaniu z cieńszym materiałem w przypadku którego różnica nie jest aż tak zauważalna.

Koszty materiałów eksploatacyjnych

„Czy wstępne wiercenie nie jest droższe?” Ponownie, to jest bardzo dobre pytanie, w porównaniu z przebijaniem zdecydowanie zwiększa się zużycie końcówek z węglików spiekanych, a zatem zwiększają się koszty tych materiałów eksploatacyjnych. Jednak ważne jest, aby zważyć wszystkie koszty razem, ponieważ istnieje ryzyko, którego można uniknąć poprzez wiercenie wstępne zamiast przebijania. Wyeliminowanie przebijania podczas produkcji zapobiega rozpryskiwaniu żużla w górę, które to może uszkodzić inne materiały eksploatacyjne. Ponadto korzyści z wcześniej wspomnianej automatyzacji, wydajności i lepszego rozkroju mogą z łatwością zrekompensować wszelkie dodatkowe końcówki węglikowe, które trzeba będzie wymieniać przez cały rok. Z operatorami mogącymi wykonywać inne zadania, podczas gdy maszyna przetwarza blachę automatycznie, krótszymi wejściami umożliwiającymi uzyskanie większej wydajności rozkroju dla danego typu produkcji, wstępne nawiercanie z rozpoczęciem od krawędzi może zaoszczędzić wiele pieniądzy firmie. Dzięki maszynom do obróbki blach Voortman możesz dowolnie wybrać przebijanie lub wstępne nawiercanie bez względu na grubość.