Powrót
  • Oprogramowanie
  • Blacha
  • Plazma
  • Automatyzacja
  • Przemysl-produkcyjny

SigmaNest | Śledź postępy i dotrzymuj terminów


Po zakończeniu planowania programy są sortowane w kolejce planowania według numeru programu, rodzaju lub grubości materiału, maszyny i szacowanego czasu pracy, a następnie operator rozpoczyna produkcję. Po uruchomieniu programu maszyna podaje instrukcje dla operatora dotyczące prawidłowego montażu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.

Zintegrowane oprogramowanie VACAM

Technologie takie jak parametry cięcia, parametry wiercenia i frezowania są w pełni zintegrowane z naszym zastrzeżonym oprogramowaniem VACAM i są automatycznie stosowane na podstawie informacji zawartych w programie. Dlatego operator może skoncentrować się na operacjach ręcznych wokół maszyny.

Planowanie w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania

Wyświetlany jest szacunkowy czas obróbki, a planowanie jest aktualizowane, gdy moduł jest uruchomiony, co pozwala na prognozowanie produkcji na dzień, tydzień lub miesiąc. Bezpośrednio widoczne jest, kiedy program rozpoczyna się lub kończy, kiedy zaczyna się następny, jaka jest wydajność twojej produkcji, czy niektóre programy nadal wymagają podziału, czy można dotrzymać terminów i czy outsourcing jest najlepszą opcją. W ten sposób możliwe jest przewidywanie opóźnień podczas produkcji, i nie ryzykowanie czasem dostaw przyszłych zleceń.

Maszyny do blach
odpowiednie dla SigmaNEST

Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej