Powrót
  • Blacha
  • Automatyzacja
  • Oprogramowanie
  • Plazma
  • Przemysl-produkcyjny

SigmaNest | Utwórz ciągłe połączenie danych między sprzedażą, zapasami, inżynierią, produkcją i systemem MRP lub ERP


SimTrans to internetowy menedżer transakcji, który wypełnia lukę między różnymi systemami oprogramowania, od zagnieżdżania CAD / CAM przez automatyzacje hali produkcyjnej do innych systemów zarządzania (system MRP lub ERP).

Udostępniaj dane dzięki ciągłej komunikacji w czasie rzeczywistym

SimTrans umożliwia uzyskanie właściwych informacji z różnych systemów oprogramowania w różnych momentach procesu dzięki ciągłemu wzajemnemu przepływowi danych. Wszystkie dane wygenerowane w SigmaNEST można odesłać z powrotem do pakietów MRP / ERP. Dane takie jak szacowany czas przetwarzania, szacowane koszty przetwarzania, zastosowane blachy, wskaźniki odpadów i aktualizacje statusu dotyczące programów. Ta automatyzacja umożliwia ciągłe śledzenie zleceń pracy poprzez aktualizacje w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne. Ale i odwrotnie, jeśli zmiany w zamówieniach pracy, zapasach, czasach dostawy lub informacjach o klientach są wprowadzane w systemie MRP, dane te są automatycznie aktualizowane w SigmaNEST.Uniwersalne dopasowanie

Oprogramowanie na maszynie śledzi, które zagnieżdżanie jest gotowe, ile operacji zostało wykonanych i jakie były rzeczywiste czasy na maszynie. Dane te zostaną zapisane w bazie danych SQL i zostaną skonfigurowane w systemie MRP.

Maszyny do blach odpowiednie
dla SigmaNEST

Voortman V302 Cięcie blach (ruchomy portal)

Czytaj więcej
Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej