Powrót
  • Płaski i kątowy
  • Wybijanie
  • Ścinanie

Wybijanie i ścinanie: szybkie i ekonomiczne przetwarzanie


Wybijanie: najtańszy i najszybszy proces

Wybijanie to proces, w którym można tworzyć otwory przeprowadzając cięcie materiału za pomocą stempla i matrycy. Alternatywnymi powszechnie stosowanymi procesami tworzącymi takie same kształty, jak w przypadku procesu wybijania są wiercenie, frezowanie lub wypalanie. Wielką zaletą wybijania, które jest również charakterystyczne w porównaniu z innymi procesami, jest to, że jest to zdecydowanie najtańszy i najszybszy proces tworzenia tych kształtów. Jednak charakterystyczną cechą wybijania jest to, że narzędzia (stempel i matryca) zależą od kształtu i rozmiaru otworu, a nawet od grubości materiału. Stempel i matryca mają inny luz wykrawania dla materiałów o różnej wytrzymałości i grubości, przy czym luz od 8 do 15% grubości materiału jest uznawany za normalny.

Co się dzieje podczas wybijania?

Podczas wybijania stempel wchodzi w materiał, powodując w pewnym momencie pęknięcie w nim (patrz rysunek poniżej). Na kształt pęknięcia wpływa wielkość odstępu pomiędzy stemplem a matrycą. W przypadku wybijania można zaobserwować różnicę pomiędzy średnicą dolną i górną tak powstałego otworu. Oznacza to, że nie zawsze można użyć otworu, ponieważ powierzchnia jest mniej optymalna niż na przykład w przypadku otworu wierconego lub frezowanego, a przy dużych obciążeniach dynamicznych mogą powstawać drobne pęknięcia.

Jeżeli jest to możliwe - proces preferowany

Jeśli wybijanie jest dozwolone w danym projekcie, a proces produkcyjny wykazuje stosunkowo niewielką zmienność grubości, rozmiarów otworów, kształtów i rodzajów materiałów, wybijanie może być preferowaną metodą. Maszyny Voortman do wybijania otworów posiadają uchwyty na narzędzia z wieloma stemplami i matrycami, co zwiększa ich wszechstronność i jakość otworów oraz skraca czas przestoju powodowany zwykle wymianą narzędzi. Jednym z tych rozwiązań jest niedawno wprowadzony model V550-7 (do profili płaskich i kątowych).

Ścinanie: najtańszy i najszybszy proces przycinania profili

Ścinanie to, oprócz piłowania i cięcia termicznego, jeden z trzech procesów oferowanych przez firmę Voortman do przycinania profili. Ścinanie jest dostępne tylko w maszynach do obróbki płaskowników i kątowników. Wybijanie jest najtańszym i najszybszym procesem wykonywania otworów. To samo dotyczy ścinania stosowanego do przycinania profili. Jakość krawędzi powstała wskutek ścinania jest zwykle nieco gorsza niż podczas piłowania lub cięcia termicznego. Jednakże w połączeniu z maszyną do gratowania można uzyskać doskonałe rezultaty. Utworzona przez ścinanie powierzchnia, nawet bez obróbki końcowej, jest dopuszczalna w wielu zastosowaniach.

https://youtu.be/ofeEYmQxG70

Powiązane
maszyny

Voortman V550-7 Wybijanie kątowników i płskowników, ścinanie, wiercenie, i znakowanie

Czytaj więcej
Voortman V505-160M Wybijanie płaskowników i kątowników oraz ścinanie

Czytaj więcej
Voortman V505-160T Wybijanie kątowników i ścianie

Czytaj więcej