Hoge gebruiksvriendelijkheid

Camera en opname

De V807 is uitgerust met een HD-webcamera en een opnameapparaat voor het continue monitoren van de productie. De live stream-video kan door uw operator worden bekeken als een alternatief om door het venster van de machine te kijken. Ook kan de video met andere mensen of afdelingen in uw bedrijf gedeeld worden, met bijvoorbeeld werkvoorbereiding, voor directer inzicht in de productie van de machine. De camera slaat maanden aan productieopnames op, zodat deze gedeeld kan worden met het Voortman serviceteam wanneer zich problemen voordoen die een diepere analyse vereisen. Het helpt de operator om duidelijk te communiceren welke gebeurtenissen tot de specifieke situatie hebben geleid.

Geavanceerde gebruikerservaring

V807 header 2

Het grote 24 inch multi-touch-bedieningspaneel biedt uw operators een aangenaam en toegankelijk werkgebied met directe knoppen voor de belangrijkste machinefunctionaliteiten. Ook wordt er een toetsenbord meegeleverd bij het bedieningspaneel, zodat de operator de meest geavanceerde gebruikerservaring heeft.

Onderhoud & Service

V807 header 2

De V807 is ontworpen om zo optimaal mogelijk onderhoud en service te kunnen bieden. Alle delen van de machine zijn direct of via serviceluiken goed toegankelijk. De rotatieas wordt beschermd door metalen afdekkingen die een labyrint vormen, waardoor stof en vonken uit de buurt van de tandheugelgeleiding en de motor blijven. De robot is een gesloten eenheid en de kabelkettingen en de gasaansluiting voor de plasmakop bevinden zich buiten de snijzone boven op de machine. Alle hydraulische slangen zijn met metaal afgeschermd en de smeerpunten die de operator regelmatig moet onderhouden, zijn tot een minimum beperkt.

Deel deze pagina:

Bekijk ons nieuwste
magazine en
brochure
Neem contact op
met Voortman