Powrót
  • Cięcie
  • Plazma
  • Blacha
  • Jakość
  • Przemysl-produkcyjny
  • Przetworstwo-stali

Jak zmniejszyć stożkowanie części podlegających cięciu?


Wieloletni rozwój technologii plazmowej

W ciągu ostatnich lat nastąpił rozwój technologii plazmowej o wysokiej rozdzielczości (mniejsze stożkowanie, lepsza prostopadłość, wyższe prędkości i lepsze tolerancje). W ciągu ostatnich dwóch dekad technologia plazmowa zaczęła być stosowana komercyjnie na jeszcze szerszą skalę dzięki wprowadzeniu ulepszonych technik tworzenia otworów i małych konturów. Mimo że w ciągu lat opracowano technologię plazmową, naturalne zachowanie plazmy pod względem odchyleń kątowych i stożkowania powinno być ograniczone do minimum.

Przeciwdziałanie stożkowaniu i odchyleniom kątowym

Aby jeszcze bardziej poprawić efekt cięcia plazmowego i zminimalizować odchylenie kątowe i stożkowanie jako typową cechę cięcia plazmowego, firma Voortman wprowadziła kilka technologii sterowania CNC, które są na wyposażeniu większości maszyn do cięcia plazmowego. Jedną z tych technologii jest korekta I-Cut firmy Voortman, która jest dostępna we wszystkich maszynach plazmowych Voortman z modułem kątowym 3D. Korekcja I-Cut zapobiega powstawaniu zbieżności poprzez korektę kąta, co znacznie zwiększa jakość cięcia. Stożkowanie zostaje nawet całkowicie wyeliminowana w przypadku wycinania otworów za pomocą plazmy. Tolerancje otworów wyciętych plazmowo mogą być nawet zgodne z tolerancjami otworów powstałych podczas wiercenia.

Maszyny z
korekcją I-cut

Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej

Stała jakość cięcia dzięki technologii truevolt

Inną technologią Voortman mającą na celu zmniejszenie stożkowania i podniesienie jakości części ciętych jest technologia TrueVolt firmy Voortman. TrueVolt automatycznie koryguje dokładne napięcie łuku elektrycznego, ponieważ elektroda zużywa się podczas cięcia. Mierząc napięcie łuku elektrycznego i korygując je, TrueVolt może określić i utrzymać optymalną wysokość cięcia podczas obróbki produktu. W ten sposób uzyskuje się stałą jakość cięcia z minimalnym stożkowaniem. Oprócz wysokiej jakości cięcia Truevolt zapewnia również maksymalną trwałość eksploatacyjną dzięki zmniejszeniu częstotliwości wymiany materiałów eksploatacyjnych. Ponieważ wysokość jest cały czas korygowana i podczas cięcia występują mniejsze pęknięcia, wydłuża się żywotność części eksploatacyjnych, co z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Maszyny
z technologią Truevolt

Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej
Voortman V302 Cięcie blach (ruchomy portal)

Czytaj więcej