Verregaande automatisering

TrueVolt

TrueVolt corrigeert de boogspanning ten behoeve van de elektrodeslijtage. De brander peilt het materiaal en meet de boogspanning op precies hetzelfde moment om te compenseren voor elektrodeslijtage. De gepeilde waarde is het referentiepunt om de juiste hoogte te behouden tijdens het snijden.

De boogspanning wordt dus niet bepaald door standaardwaarden in de software, maar door een variabele die is gebaseerd op de slijtage van verbruiksonderdelen. Hierdoor wordt een constante snijkwaliteit gegarandeerd gedurende de levensduur van de verbruiksonderdelen. De levensduur wordt ook verlengd, omdat de toortshoogte constant blijft tot wanneer de elektrode bijna helemaal versleten is. Met TrueVolt hoeft de machinebediener minder handelingen uit te voeren, waardoor de kans op een menselijke fout kleiner wordt.

In fase 1 meet de brander de hoogte van de plaat door middel van Initial Height Sensing (IHS, initiële hoogte meting) en gaat dan naar het doorboorpunt. In fase 2 wordt de plaat doorboord en begint de brander te bewegen (snijden). Op het vooraf bepaalde sample punt (IHS-punt) wordt de boogspanning opgemeten. Deze meting bepaalt de referentieboogspanning die zal worden gevolgd voor de rest van de snede.

Initial Height Sensing (IHS) en verplaatsing naar doorboorpunt (fase 1)

Doorboor en beweeg naar sample punt (fase 2)

Automatische bevel kalibratie

Met de functie voor automatische bevel kalibratie in VACAM compenseert de software voor eventuele mechanische onnauwkeurigheid veroorzaakt door een toortsen-botsing. De compensaties zijn vereist voor het snijden van een perfect afgeschuind product. De functie voor automatische kalibratie van de afschuining is standaard opgenomen in onze zelfontwikkelde VACAM-software. De correcties worden automatisch door de software berekend. Geen kennis of handelingen van de machinebediener zijn vereist, waardoor menselijke fouten worden voorkomen.

Automatische nesting and NC-programmering met SigmaNEST

Voortman biedt de zeer geavanceerde nesting engine SigmaNEST aan op al haar plaatsnijmachines voor het optimaliseren van materiaalverbruik en snij efficiëntie. Geavanceerde nesting algoritmes verzekeren een betere deelopbrengst en het maximaliseren van materiaalgebruik terwijl ze de cyclustijden van het snijden optimaliseren. Een automatisch nesting algoritme van SigmaNEST minimaliseert materiaalrestanten. Het NC-pad voor de plaatsnijmachine wordt automatisch afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker. Stalen platen kunnen ook automatisch worden bijgesneden en restanten kunnen automatisch worden worden gecreeërd, wanneer gewenst en opgeslagen in de library.

Deel deze pagina:

Bekijk ons nieuwste
magazine en
brochure
Neem contact op
met Voortman