CE- en veiligheidsnormen

Alle Voortman machines worden geleverd in overeenstemming met de CE-voorschriften en voldoen aan de onderstaande, internationale veiligheidsnormen. Een CE-certificaat is verstrekt bij elke Voortman machine.

Relevante EU-richtlijnen:

  • 2006/42/EC Machinerichtlijnen
  • 2004/108/EC Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-richtlijnen

Voldaan aan internationale normen:

  • EN ISO 17916:2013
  • EN ISO 12100:2010
  • EN ISO 13857:2008
  • EN ISO 13850:2008
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN ISO 9013:2002
  • EN ISO 8206:1991
  • EN IEC 60204-1:2006

Voortman biedt verschillende soorten veiligheidsvoorzieningen

Toegangsdeuren machinebehuizing   Toegangsdeuren voor hekwerk
 

Toegang tot de machinebehuizing kan verkregen worden door grote toegangsdeuren. De toegangsdeuren zijn uitgerust met elektrische schakelaars welke er voor zorgen dat de machine per direct stopt indien een deur geopend wordt. Zodra de deuren wederom gesloten zijn kan de machine op het bedieningspaneel herstart worden.

 

Gebieden die worden beschermd door veiligheidshekken zijn toegankelijk via een vergrendelde toegangsdeuren. Een vergrendelde toegangsdeur is geïntegreerd in het veiligheidshek en heeft dezelfde afmetingen. Een sensor zal aangeven als een toegangsdeur geopend wordt. Als dat het geval is, zullen alle systemen in de desbetreffende gevarenzone onmiddellijk worden stilgelegd.

Lichtschermen

Lichtschermen worden gebruikt om personen te detecteren die een gevaarlijk gebied benaderen. De lichtschermen worden meestal voor de machine en bij dwarstransporten geïnstalleerd op een minimum afstand van de gevarenzone. Een lichtscherm is voorzien van 3 lichtstralen, elk op een verschillende hoogte geplaatst. Bij dwarstransporten zijn twee extra horizontaal geplaatste lichtschermen geplaatst. Indien een lichtstraal van de lichtschermen wordt onderbroken, stoppen alle systemen in de gevarenzone onmiddellijk. Voortman ontwikkelt verschillende lichtschermen voor verschillende machines en de bijbehorende transportsystemen, zonder stilstand te veroorzaken en door een veilige werkomgeving te creëren.

Veiligheidshekwerk   Veiligheidsbumpers
 

Voortman machines zijn standaard voorzien van een stalen veiligheidshekwerk. Met uitzondering van het werkgebied, sluit dit hekwerk het gehele gebied rondom de machine af. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen onbedoeld een gevarenzone betreden. De totale hoogte van het hek bedraagt 2.000 mm, met een bodemvrijheid van 100 mm.

 

Bewerkingssystemen met portalen zijn altijd uitgerust met veiligheidsbumpers. Afhankelijk van het machinetype verschilt het aantal bumpers en de montagepositie, echter de functionaliteit blijft hetzelfde: indien contact gemaakt wordt met de bumpers, bijvoorbeeld tijdens het lopen op de tafel, voert de machine onmiddelijk een noodstop uit.

Hoekspiegel voor lichtscherm

Een set hoekspiegels wordt geleverd om het benodigd aantal lichtschermen te reduceren. Door het gebruik van de spiegels is het mogelijk om de infra-rode lichtstralen van de lichtschermen 90° te buigen. Dit stelt de lichtbundel in staat om een hoek te maken, zodat de noodzaak om een extra lichtscherm te installeren vervalt.

Beknellingspreventie   Stopkoord
 

Om te voorkomen dat personen en onderdelen bekneld raken tussen boor- en snijportalen, wordt te allen tijde een veilige afstand van 500 mm tussen de portalen gehandhaafd. Twee staven, elk uitgerust met een rubberen tip, zijn aan de onderzijde van het boorportaal bevestigd. Indien het gat tussen beide portalen te klein wordt, komen beide portalen tot stilstand waarbij de staven een veilige afstand tussen beide portalen garanderen.

 

De voorzijde van de portaalbrug van de V304 is uitgerust met een stop-koord, welke horizontaal voor de toortsen is gespannen. Indien contact wordt gemaakt met het koord, bijvoorbeeld tijdens het lopen op de tafel, voert de machine direct een noodstop uit. Het systeem is aan beide zijden voorzien van een noodknop om handmatig een noodstop te initiëren. Stopkoorden worden ook op de Voortman VB-serie zaagsystemen gemonteerd als een toegevoegde veiligheidsvoorziening bovenop de bestaande veiligheidsvoorzieningen.

Deel deze pagina:

Bekijk ons nieuwste
magazine en
brochure
Neem contact op
met Voortman