Powrót


  • Plazma
  • Cięcie
  • Blacha
  • Jakość
  • Automatyzacja
  • Przemysl-produkcyjny
  • Przetworstwo-stali

Cięcie plazmowe: gwałtowny rozwój


Omówienie cięcia plazmowego

Cięcie plazmowe to proces termiczny stosowany do cięcia materiałów przewodzących prąd elektryczny. Główne materiały poddawane takiemu cięciu to stal miękka, stal nierdzewna i aluminium, ale także mosiądz, miedź, a nawet złoto. Cięcie plazmowe jest często stosowane w przypadku stali miękkiej o grubości 3 mm do 50 mm. Cięcie plazmowe jest ponad trzy razy szybsze niż cięcie tlenowe stali miękkiej niższej grubości (od 3 mm do 25 mm). Ponadto koszty kapitałowe maszyny plazmowej tej samej wielkości są o 75% niższe niż w przypadku laserów światłowodowych o dużej mocy przy utrzymywaniu lub przekraczaniu prędkości cięcia przy materiałach średniej grubości (12 mm) i wyższej. W przypadku stali nierdzewnych o średniej i dużej grubości, w których cięcie tlenowe nie jest w ogóle możliwe, obróbka plazmowa jest zdecydowanie preferowaną technologią cięcia. W zależności od rodzaju materiału, grubości i zróżnicowania składu produktu, cięcie plazmowe jest odpowiednim procesem w porównaniu z innymi procesami termicznymi (cięciem laserowym lub tlenowym). Jeśli wahania w składzie produktów są względnie wysokie, inne procesy o niższych kosztach eksploatacji lub inwestycyjnych, takie jak cięcie tlenowe, stają się bardziej ekonomiczne.

https://youtu.be/yEDTd7NI6PY


Plazma wysokiej rozdzielczości

W ciągu ostatnich lat nastąpił rozwój technologii plazmowej o wysokiej rozdzielczości (mniejsze stożkowanie, lepsza prostopadłość, wyższe prędkości i lepsze tolerancje). W ciągu ostatnich dwóch dekad technologia plazmowa zaczęła być stosowana komercyjnie na jeszcze szerszą skalę dzięki wprowadzeniu ulepszonych technik tworzenia otworów i małych konturów. Chropowatość krawędzi ciętej plazmą o wysokiej rozdzielczości jest zazwyczaj znacznie mniejsza niż przy cięciu laserowym lub tlenowym, podczas gdy zbieżność/prostopadłość części jest nieco wyższa (od 2 do 4 stopni), a tolerancje części są większe niż w przypadku cięcia laserowego.

Technologie voortman przeciwdziałające naturalnemu zachowaniu plazmy

Aby jeszcze bardziej poprawić wyniki cięcia plazmowego, firma Voortman wprowadziła wiele technologii dotyczących sterowania CNC, w które jest wyposażona większość maszyn do cięcia plazmowego, mających na celu przeciwdziałać naturalnemu zachowaniu plazmy. Technologie dostępne w większości maszyn do cięcia plazmowego to „I-cut”, w celu przeciwdziałania standardowego stożkowania lub „Dross Inhibitor”, minimalizujący powstawanie zgarów podczas przebijania, co wpływa na późniejsze cięcie. Możliwości przemieszczania maszyn do cięcia plazmowego są również najlepsze na rynku, co dodatkowo zmniejsza chropowatość krawędzi ciętej plazmą i poprawia cylindryczność otworów.

Maszyna do cięcia
plazmowego

Voortman V302 Cięcie blach (ruchomy portal)

Czytaj więcej
Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej