CE ve emniyet standartları

Tüm Voortman tezgahları CE talimatlarına göre imal edilmekte olup aşağıdaki milletlerarası emniyet standartlarına uyarlar.

İlgili EU kararnameleri:

  • 2006/42/EC Tezgah kararnameleri
  • 2004/108/EC Elektromanyetik uyumluluk (EMC) kararnameleri

Aşağıdaki milletlerarası standartlara uyum sağlar:

  • EN ISO 17916:2013
  • EN ISO 12100:2010
  • EN ISO 13857:2008
  • EN ISO 13850:2008
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN ISO 9013:2002
  • EN ISO 8206:1991
  • EN IEC 60204-1:2006

Voortman farklı çeşitte emniyet özellikleri sağlar

Korunma için içeriden kilitleme   Emniyet perdesi için içeriden kilitlenen kapılar
 

İçeriden kilitlenebilir kapılar tezgaha ulaşımı sağlar. Kapılarda açıldığı zaman tezgahı hemen durduracak sensörler vardır. Kapılar tekrar kapandığında tezgah kontrol panelinden reset edilebilir.

 

Emniyet perdesi ile korunan alanlara içeriden kilitlenen kapıdan ulaşılabilir. İçeriden kilitlenen kapı emniyet perdesi içerisine entegredir. İçeriden kilitlenen kapı açıldığında sensör farkına varacaktır. Bu durumda mütekabil tehlikeli alan anında kapatılacaktır.

Işık perdeleri

Işık perdeleri tehlikeli alana ulaşan kişileri tesbit etmek için kullanılır. Işın perdeleri genellikle tehlike bölgesinden asgari bir mesafede olmak üzere tezgahın önüne ve yan taşıma sistemlerine yerleştirilmiş üç ışık ışınından ibarettir. Yan taşıma sistemlerinde iki ilave yatay şekilde yerleştirilmiş ışın perdeleri vardır. Işık perdesinin önünden geçildiğinde mütekabil tehlike alanı tüm sistemleri otomatik olarak kapanacaktır. Voortman farklı makineler ve elleçleme sistemleri için farklı ışık perdeleri geliştirmiş olup emniyetli çalışma ortamı sağlarken tezgahın durmadan dolayı zaman kaybını önler.

Emniyet perdelemeleri   Emniyet tamponları
 

Voortman’ın makinaları standart olarak çelik emniyet perdeleri ile teslim edilir. Çalışılan alan hariç kişilerin istemeden tehlikeli alana girmesini engellemek için makinenin tüm çevresine koyulur. Perde muhtelif ende farklı tiplerde ağ öngörülür. Ağ örgülü panellerin her kenarı zemine direkler ile sabitlenir. Perdenin toplam uzunluğu 2000 mm olup zeminden yüksekliği 100 mm’dir.

 

Köprü tipi işleme sistemlerinde daima emniyet tamponları vardır. Makine tipine bağlı olarak tamponların sayısı ve montaj pozisyonları fark eder fakat fonksiyonel olarak aynıdır. Tamponlara temas edildiğinde makine hemen tehlike stopunu harekete geçirir.

Köşe aynaları

Gerekli ışık perdeleri miktarını azaltmak için ışık perdelerine ilave olarak köşe aynaları takımı verilir. Bu köşe aynaları kullanımı ışık perdelerinin infrared ışınını 90o yansıtmak mümkündür. Böylece ışık ısını köşenin etrafında hareket eder ve ilave ışık perdesi gereksinmesini ortadan kaldırır.

Çarptırma önlenmesi   Stop telleri
 

Kişileri ve parçaları delme ve kesme köprüleri arasında çarptırmayı önlemek için köprüler arasında daima 500 mm emniyet boşluğu sağlanır.

 

V304 plaka işleme sisteminin kirişinin ön kısmında torçların önüne yatay olarak yerleştirilmiş stop teli vardır. Örneğin tabla üzerinde yürünürken stop teline temas edildiğinde makine derhal acil stopunu harekete geçirir. Telin her iki tarafına acil stoplama düğmesi yerleştirilmiş olup bunun vasıtasıyla acil stop elle de harekete geçirilebilir. Stop telleri Voortman kiriş kesme sistemlerine de mevcut emniyet özelliklerine ilave özellik olarak monte edilir.

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman