Powrót
Stań się punktem kompleksowej obsługi - Skontaktuj się z nami!
Kompletne produkty, dzięki wielu zintegrowanym procesom
Wymagana minimalna wiedza do dodatkowych operacji
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych
Stań się punktem kompleksowej obsługi - Skontaktuj się z nami!
Centra serwisowe ze stali

Wysokiej klasy maszyny i rozwiązania

Centra serwisowe ze stali coraz częściej chcą odciążyć klientów, pozycjonując się jako punkt kompleksowej obsługi. Aby to osiągnąć, ważne jest, aby dodać różne dodatkowe operacje lub procesy do bieżącego procesu produkcyjnego. Ważna jest także automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych od przygotowania pracy do produktu końcowego. Te optymalizacje mogą skutkować krótszymi czasami realizacji, zmniejszonymi kosztami i skróconym łańcuchem produkcji. Jak możesz, jako centrum serwisowe stali, wraz z Voortman, dokonać optymalizacji w kierunku kompleksowej obsługi i jakie są zalety? Przeczytaj więcej poniżej!

Czytaj więcej

Kompletne produkty, dzięki wielu zintegrowanym procesom

Aby stać się punktem kompleksowej obsługi i stworzyć jak najwięcej kompletnych części dla klientów, bardzo ważne jest dodanie dodatkowych operacji do bieżącego procesu produkcyjnego. Zaawansowane maszyny do obróbki blach Voortman wykonują wiele procesów na jednej maszynie. Zwiększa to Twoją elastyczność i tworzy uproszczony proces produkcji, przez co zmniejsza się przepływ niedokończonych części i zapas pośredni w Twoim warsztacie. Cięcie (fazowanie), wiercenie, gwintowanie, znakowanie i pogłębianie jest możliwe na maszynie takiej jak V310 lub V320, bez uszczerbku dla dokładności. A V304, który może ciąć plazmą i palnikiem tlenowym, ukosować i znakować w niektórych przypadkach oferuje również wystarczającą elastyczność. Ostatecznie będziesz w stanie tworzyć części, które są jak najbardziej kompletne przy krótszym czasie realizacji.

Wymagana minimalna wiedza do dodatkowych operacji

Być może zakładasz, że potrzebujesz pewnej wiedzy, aby dodać dodatkowe operacje do bieżącej produkcji. Jednak parametry i technologia tych operacji są dostarczane przez Voortman i są automatycznie stosowane do urządzenia. Oznacza to, że potrzebujesz minimalnej wiedzy, aby skonfigurować dodatkowe operacje, takie jak wiercenie, frezowanie, gwintowanie, znakowanie i ukosowanie w warsztacie. Centra serwisowe stali są w tym zakresie całkowicie odciążane i mogą skupić się na innych ważnych działaniach.

Powiązane
maszyny

Voortman V325 Wiercenie ciężkich blach, cięcie i frezowanie (bramowe)

Czytaj więcej
Voortman V310 Najlepsza, najbardziej kompletna maszyna do cięcia i wiercenia elastycznej obróbki blach

Czytaj więcej
Voortman V320 Przelotowa obróbka blach z automatycznym rozładunkiem do produkcji małych produktów

Czytaj więcej

Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Wielką wartość dla centrów serwisowych stali mają automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych od przygotowania pracy do produktu końcowego. Jest to możliwe dzięki połączeniu rozwiązań Voortman i SigmaNest. Na przykład, obliczenie wszystkich operacji dla dokładnej oferty dostosowanej do klienta jest łatwo realizowane przez inteligentny moduł wyceny, dzięki czemu trzeba zaprogramować i obliczyć mniej niż wcześniej. Możesz również dokładnie zaplanować zlecenia pracy w jednym prostym narzędziu do planowania i automatycznie przypisać je do maszyn. Ponadto można monitorować produkcję w czasie rzeczywistym, a planowanie jest automatycznie aktualizowane podczas pracy maszyny. Maszyny z wieloma zleceniami pracy mogą być również skutecznie rozładowywane za pomocą rozwiązania do śledzenia i sortowania w czasie rzeczywistym. Wreszcie, tak zwany moduł SimTrans umożliwia ciągły wzajemny przepływ danych między różnymi systemami oprogramowania i bazami danych. Przeczytaj szczegółowo poniżej, jakie inteligentne rozwiązania na każdym etapie procesu produkcyjnego, są dostępne dla optymalizacji w Twoim warsztacie.

Generuj oferty bardziej efektywnie, szybciej i dokładniej

Firmy z branży produkcyjnej oraz wytwórnie konstrukcji stalowych korzystają z szybkiego i dokładnego wyceniania. Moduł wyceny daje Twojej firmie wskazanie, ile pracy oczekujesz mieć w przyszłości, jakich materiałów potrzebujesz w magazynie, kim są Twoi stali klienci i ile zamówień możesz otrzymać.

Voortman oferuje prosty moduł wyceny, dzięki któremu można bez problemu przekonwertować wycenę na zlecenie produkcji. Moduł ten oferuje zaawansowane funkcje, dzięki którym zapytania mogą być generowane bardziej efektywnie, szybciej i dokładniej. Dodatkowo dostępna jest baza danych CRM, w której można śledzić zaległe oferty dla poszczególnych klientów. SigmaNEST, z informacjami o przetwarzaniu maszyn Voortman, automatycznie oblicza czasy przetwarzania i pozwala na dostosowanie obliczeń kosztów dla dowolnej części lub procesu towarzyszącego. Dzięki temu możesz sporządzić dokładną ofertę dla klienta na podstawie szybkiego i dokładnego kalkulowania ceny!

Jedno rozwiązanie do zagnieżdżania, które obsługuje wszystkie twoje maszyny

Doskonały program do rozkroju jest prawie tak samo ważny jak sama maszyna. Dlatego wszystkie maszyny do cięcia blach Voortman są wyposażone w jeden z najbardziej zaawansowanych programów do zagnieżdżania: SigmaNEST. Voortman wraz z SigmaNEST oferuje szeroką gamę modułowych i konfigurowalnych funkcji, aby maksymalnie wykorzystać procesy produkcyjne. Oprogramowanie do automatycznego rozkroju jest instalowane na komputerze biurowym, po czym służy do importowania plików i zagnieżdżania ich automatycznie na blachach o standardowych rozmiarach lub na odcinkach resztkowych.

Oprogramowanie oferuje możliwość importowania najpopularniejszych formatów plików w przemyśle stalowym. Moduł importu CAD można dodać i używać do bezpośredniego importowania formatów macierzystych, aby zapewnić utrzymanie wszystkich informacji i wyeliminować podwójną pracę. SigmaNEST generuje specyficzne kody CNC dla maszyny, które zostaną przekonwertowane na wszystkie wymagane operacje za pomocą oprogramowania VACAM. Usprawnij swój proces produkcji i odbieraj z maszyny gotowe części dzięki temu oprogramowaniu do zagnieżdżania!

Zagnieżdżaj bardziej wydajnie, maksymalizuj produkcję i oszczędzaj czas i materiał

Wszystkie maszyny i powiązane programy do obróbki można odczytać na graficznej osi czasu kalendarza i zarządzać nimi z tego centralnego pulpitu. Umożliwia to automatyczne lub ręczne przypisywanie zleceń do konkretnej maszyny na podstawie rodzaju operacji, takiej jak wiercenie i / lub cięcie lub na podstawie wydajności. To narzędzie do planowania umożliwia optymalną wydajność dzięki proaktywnemu planowaniu maszyn i analizie obciążenia!

Gdy Manager Obciążenia jest używany w połączeniu z modułem Kolor Rozładunku, harmonogramy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, aby dokładnie odzwierciedlały stan hali produkcyjnej, a operator może zobaczyć, jakie jest następne zadanie. Gwarantowana jest optymalizacja przepływu pracy!

Śledź postępy i dotrzymuj terminów

Po zakończeniu planowania programy są sortowane w kolejce planowania według numeru programu, rodzaju lub grubości materiału, maszyny i szacowanego czasu pracy, a następnie operator rozpoczyna produkcję. Po uruchomieniu programu maszyna podaje instrukcje dla operatora dotyczące prawidłowego montażu narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Technologie takie jak parametry cięcia, parametry wiercenia i parametry frezowania są w pełni zintegrowane z naszym własnym oprogramowaniem VACAM i są automatycznie stosowane na podstawie informacji zawartych w programie. Dlatego operator może skoncentrować się na operacjach ręcznych wokół maszyny.

Wyświetlany jest szacunkowy czas obróbki, a planowanie jest aktualizowane, gdy moduł jest uruchomiony, co pozwala na prognozowanie produkcji na dzień, tydzień lub miesiąc. Wprost widać, gdy określony program rozpoczyna się lub kończy, a zaczyna następny, jaka jest wydajność Twojej produkcji, czy niektóre programy nadal wymagają podziału, czy można dotrzymać terminów i czy outsourcing jest najlepszą opcją.

Śledzenie w czasie rzeczywistym i łatwe rozładowywanie w celu optymalizacji hali produkcyjnej

Na etapie planowania połączono kilka zleceń pracy, co oszczędza czas i materiał, ponieważ zagnieżdżanie odbywa się bardziej efektywnie. Blachy są w pełni zagnieżdżane, wliczając istniejące blachy resztkowe, więc potrzeba mniej czynności. Ważne jest również, aby te różne, zmieszane razem zamówienia były łatwe do rozdzielenia podczas rozładunku. Moduł Kolor Rozładunku to inteligentne rozwiązanie do śledzenia i rozładunku, które eliminuje wątpliwości operatora poprzez wyświetlanie zagnieżdżonych części w kolorach, które mogą być przypisane przez klienta do zleceń pracy lub przepływu przez zakład.

Ponadto operatorowi dostarczane są informacje, takie jak szczegóły lub wymiary części, dzięki czemu operator może przeprowadzić bezpośrednią kontrolę jakości przed przejściem części na następne stanowisko robocze. Jeżeli część została źle wycięta, ponieważ na przykład materiały eksploatacyjne uległy awarii, operator może zaznaczać i odrzucać części w programie do zagnieżdżania. Informacje te można wprowadzić do modułu Kolor Rozładunku, a część automatycznie pojawi się ponownie na liście zleceń pracy w programie do zagnieżdżania, umożliwiając ich przerobienie.

Utwórz pełną integrację MRP / ERP i innych pakietów oprogramowania

SimTrans to menedżer transakcji online, który wypełnia lukę między różnymi systemami oprogramowania, od zagnieżdżania CAD / CAM dla automatyzacji na produkcji do innych systemów firmy (MRP lub ERP). SimTrans umożliwia pracę ze standardowymi formatami baz danych (SQL), interfejsami lub interfejsami plików CSV / TXT i sprawia, że konfiguracja z systemem MRP / ERP jest dość prosta i ustandaryzowana.

SimTrans umożliwia uzyskanie właściwych informacji z różnych systemów oprogramowania w różnych momentach procesu dzięki ciągłemu wzajemnemu przepływowi danych. Wszystkie dane wygenerowane w SigmaNEST można odesłać z powrotem do pakietów MRP / ERP. Dane takie jak szacowany czas przetwarzania, szacowane koszty przetwarzania, użyte blachy, wskaźniki odpadów i aktualizacje statusu dotyczące programów. Ta automatyzacja umożliwia ciągłe śledzenie zleceń pracy poprzez aktualizacje w czasie rzeczywistym i informacje zwrotne. Ale i odwrotnie, jeśli zmiany w zleceniach pracy, magazynie, czasach dostawy lub informacjach o klientach są wprowadzane w systemie MRP, dane te są automatycznie aktualizowane w SigmaNEST.