Kullanımı çok kolay

3D çarpışmada kolayca yerine takmak

Çarpışma oluştuğunda torcu tekrar yerine takmak daima belirli bir zaman alır. Dolayısıyla çarpma neticesi tezgahın durma süresini asgari hale getirmek için torcun kolayca tekrar tutucuya takılabilmesini teminen Voortman plazma ve oksijen ünitelerinde mıknatıslı tutucu kullanılır

 

Arkın kaybolması halinde kolay tekrar başlatma

Ark kaybolduğunda kesim yarıda kaldığında torç alevsiz şekilde hatanın olduğu noktaya kolaylıkla geri getirilebilir. Hatanın olduğu noktadan torç ateşlenebilir ve kesime devam edilebilir. Diğer olasılık torcu konturda biraz geri çekmek, ıskarta malzeme üzerinde çalıştırmak, otomatik olarak kontura doğru hareket etmek ve kesim işlemine devam etmektir.

 

Esnek plaka ölçümü

Çok daha karmaşık olanların kolay ölçümü. Plakanın şekline ve plakanın hangi köşesinde sıfır pozisyonu tanımlamasına göre operatörün seçebileceği konturlara dayalıdır. Plakanın masa üzerinde hangi açıda yerleştirildiği plakanın kenarında belirli noktalar manual olarak ölçülerek VACAM işletim yazılımı vasıtasıyla otomatik olarak hesaplanabilir.

 

Panel köprü ile birlikte hareket eder

Panel köprü ile birlikte hareket ettiğinde operator tezgahı kullanırken işlemi kolayca takip edebilir. Plakanın ısı değişikliğine bağlı olarak kesim sırasında oksijen kesme parametrilerindeki (örneğin hız ve yükseklik)değişiklikler ve operator paneli ve köprü arasında gidip gelme gerekmeden kolay yapılabilir. Çünkü Voortman bir sonraki nesting ile ilgili tüm hazırlıkların ofiste yapabilmesi için VACAM ofisi de sağlar.

Tam olarak isteğe uyarlanabilir

Kablo tavası düz zemine ya da makinenin her iki tarafında makinenin üzerine monte edilebilir. Kablolar makinenin üzerine konumlandırılarak hassas zemin alanında tasarruf edilir. Kablo tavasının yükseğe konulmasının başka bir avantajı çapağın kablolara hasar vermesini önlemektir. Kablo tavasının zeminin üzerindeki yüksekliği müşteri taleplerine göre seçilebilir. Kontrol paneli atölyenizin ürün akışına ve yerleşim düzenine bağlı olarak makinenin her iki yanına takılabilir. Voortman V304, su tablaları, aşağı akış tablaları ve otomatik cüruf çıkarma tablalarıyla donatılabilir. Tabla genişlikleri, tabla uzunlukları ve tabla sayısı müşteri tercihlerine göre tam olarak özelleştirilebilir. Tek bir rayda birden fazla köprü mümkündür. Altyapı ve çıktı temel alınarak Voortman V304, üretiminizle mükemmel sinerji oluşturmak için değiştirilebilir. İşlenmekte olan işe bağlı olarak çeşitli torç kombinasyonları yapılabilir. Oksijenli kesim üniteleri, 3D plazma kaynak ağzı açma üniteleri, inkjet markalama üniteleri ya da düz plazma üniteleri kombinasyonları yıllık olarak kesilmesi ve markalanması gerekenlere bağlı olarak yapılabilir. Gereken esneklik, kesim maliyetleri, kalınlıklar ve işlenen malzemelerin tümü doğru kararın bir faktörünü oluşturur. Atölyeniz için en iyi çözümün ne olabileceğini satış departmanımızla görüşün.

Bu sayfayı paylaş

En son magazinimizi
ve broşürümüzü
inceleyiniz
İletişim Voortman